Operativ Tidsperiod

 


 

 

Autotestare för flygplan 37 Viggen

EN SAMMANSTÄLLNING
 

 

Klicka på bilderna för större format

 

 

Med en stark tro på teknikens snabba utveckling togs 1965 beslutet att satsa på autotest för avioniksystemen i
flygplan 37

 

 

Typbundna testutrustningar.

 

 

Autotestfilosofi

Bakgrund

Genom att mängden elektronik, och även komplexiteten i flygplan 37 Viggen ökade såg man det som en nödvändighet att automatisera testförfarandet.

Efter flera års försöksverksamhet på dåvarande Centrala Flygverkstaden i Arboga (CVA) med testare från bland andra Huges, Elliot och LM Eriksson, kom man fram till att det var möjligt att ersätta manuella testförfaranden med tester styrda av en dator. Detta skulle ge både tidsbesparing, bättre kvalitet och lägre kostnad.

Man beslutade då att använda automatisk test i hela kedjan, det vill säga från test av olika system i flygplanet, där felaktig enhet (Ue) lokaliserades och byttes, via test av ue, där felaktigt kretskort (Sue) lokaliserades och byttes. Därefter testades kretskortet i en tredje typ av testare, med felsökning till komponent och reparation.
Med flygplan 37 infördes signaltypsbunden testutrustning. Tidigare användes typbundna testutrustningar.
 

Förkortningar och speciella uttryck

ATE

AutoTestare

ATS

Automatisk TestStation;
ATE plus adaptrar, jiggar mm.

TTB

Teletestbil

CVA

Centrala Flygverkstaden i Arboga,
Blev senare FFV Underhåll, Celsius och SAAB.

CVM

Centrala Flygverkstaden i Malmslätt. Blev senare FFV Underhåll, Celsius och SAAB.

Ue

Utbytesenhet

Sue

Subutbytesenhet (Kretskort)

A-nivå

Flottilj-kompani

B-nivå

Flottilj-verkstad

C-nivå

Central verkstad (CVA, CVM och tillverkare)

CK37

Centralkalkylator (dator) i flygplan 37AJ/S

CD 107

Centraldator i flygplan JA 37

DCM

Digital Communication Module

CI

Centralindikator

MI

Målinmätningsindikator

SI

Siktlinjesindikator

TI

Taktisk indikator

 

 


ATE-A

 

ATE-A

Mobil Autotestare för test på A-nivå av olika elektroniksystem i flygplan 37AJ/S. Frekvensområde för stimulisignaler DC - 400 Hz, för mätning DC - 20 kHz Utvecklingsår 1969.
Totalt fanns det 37 st ATE-A och av dessa var 31 st placerade i en hydda på ett lastbilschassi och detta fordon kallades TTB (TeleTestBil).
Läs mera om ATE-A
 

 

 

ATS1

ATS1

För test på B- och C-nivå av c:a 50 olika enheter i AJ/S37. Testaren fanns i 5 ex och de var placerade på CVA 2 ex, CVM , F7 Såtenäs och den 5:e testaren var först placerad på F14 Halmstad under utbildning av blivande operatörer. Därefter flyttades den till F15 Söderhamn.

Frekvensområde för ATS1 var DC – 400 MHz.

ATS1 tillverkades av Hewlett-Packard i Palo Alto USA, och levererades till Sverige med början 1972. Efter leveransen kompletterades testarna på CVA med anslutningsadaptrar, jiggar och speciell utrustning. Samtidigt gjordes en anpassning av operativsystemet.

 

ATS1 ersattes 1978 av ATS10.

Se särskild artikel om jämförelse mellan ATS1 och ATS10

 

 


ATS2

 

ATS2

För test av 8 st mikrovågsenheter i flygplan 37AJ/S på C-nivå. Fanns i ett exemplar, placerad på CVA.
Frekvensområde: DC – 18 GHz
Utvecklingsår 1972. ATS2 finns numera uppställd i Robotföreningens lokaler i Arboga.

Läs mera om ATS2

 

ATS3

ATS3

För test av dator CK37 i AJ 37 och spaningsversionerna. Två exemplar fanns på CVA och tre enheter, Kraftenhet. In- Utenhet och Logikenhet, testades i ATS3.
Framtagen 1970.
Levererades av Saab.

 

 

 


ATS4A
(Arboga)

 

ATS4M  (Malmslätt)

ATS4A och ATS4M

Testare för kretskort (Sue) i enheter från flygplan 37 AJ/S.

57 kort kunde testas i ”A” som var placerad på CVA. Frekvensområde DC – 20 kHz. I ”M”, som fanns på Malmslätt, kunde 74 kort testas med frekvensområde DC – 100 kHz.

Utvecklingsåret var 1974.

A och M hade något olika instrumentbestyckning, men grundsystem och programvara var lika.

 

Läs mera om ATS4

 

Artikel i TIFF 1975 nr 2

 


ATS4A (Arboga)

 


ATS5

ATS5

Testare för elektronik i robot RB05.

Frekvensområde DC – 1 MHz.

Operativsystemet var TODS-C och testerna skrevs i BASIC.
Testaren ersattes av en JAS-testare med C/ATLAS som programspråk.

ATS5 utvecklades 1975 och skrotades 1993.
 


ATS6

ATS6

Testaren togs fram 1975 för test av 51 st digitala kretskort från flygplan 37JA. Frekvensområde DC – 10kHz. Placering CVA.

Läs mera om ATS6

 

ATS6

 ATS7

ATS7

För test av 6 olika mikrovågsenheter för flygplan JA37.
DC – 18 GHz.
Framtagen 1982.
Placering CVA
Läs mera om ATS7

 

 

ATS8

 

ATS8

Test och kalibrering av tröghetsnavigeringssystemet, IME,  i flygplan 37JA. Utvecklad 1979.
Placering CVM.

Läs mera om ATS8

 

 

 

 

ATS9

ATS9

För test av 6 olika elektroniska indikatorer,  bl.a. TI, SI, MI och CI, i flygplan 37AJ/S/JA
Frekvensområde DC – 13 MHz. Utvecklad 1979. Placering CVA.

Läs mera om ATS9

 

ATS9

 

 


ATS10

 

ATS10 Tingstäde

ATS10

ATS10 utvecklades från ATS1 när JA37 skulle tas i tjänst. Modifieringen var omfattande. Bland annat byttes dator, skivenhet, operativsystem, ett flertal instrument. JA hade digital elektronik varför en digital enhet DCM, som simulerade Centraldatorn CD, togs fram på CVA.
ATS10 tillverkades i ytterligare 8 exemplar av Hewlett-Packard enligt begränsad ATS1-spec och kompletterades med en lång rad instrument på CVA.

De 5 ATS1 som fanns i drift modifierades till samma status som de nytillverkade. De 12 (det blev bara 12!) exemplaren skiljde sig något åt inbördes genom olika instrumentbestyckning, beroende på vilka enheter som skulle kunna testas i den aktuella testaren. Även under driftfasen har modifieringar utförts, bl.a. byttes operatörsinterfacet, terminal HP2640, till SUN Spark Arbetsstation vid införandet av beslutstödsystem ATEEX (”Expertsystem”).
85 olika enheter från AJ/S/JA37 testades i ATS10 . Testarna var placerade på B-nivå på F4 Frösön, F6 Karlsborg, F7 Såtenäs, F13 Norrköping, F15 Söderhamn och F17 Kallinge samt Centrala verkstäderna i Arboga och Linköping/Malmslätt.
Frekvensområdet var DC – 400 MHz.

En ATS10 finns uppställd, och i skick att kunna testa ett objekt, på Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde.

 

Läs mera om ATS10

 

 

ATS11

ATS11

Testaren utvecklades 1981 för test av 22 st digitala kretskort från JA37. Frekvensområde DC – 100 kHz.

Placerad på CVA.

Läs mera om ATS11

 


ATS12

ATS12

Testaren togs fram 1981 för test av 59 st digitala kretskort från JA37  Frekvensområde DC – 100 kHz.

Placerad på CVM.

Läs mera om ATS12

 


ATS13

 

ATS13

Användes för test av 9 olika minneskort. Standardtestare anskaffad från ADAR

1981 – 1992. Placering CVA.

 

ATS14

ATS14

För test av processorkort. Inköpt 1982 från FLUKE.

Testaren var en sk. komparatortestare som innebar att processorkortet som skulle testas jämfördes med ett felfritt processorkort.

Placering CVA

 

 

ATS15

ATS15

Togs fram på CVA 1985 för kalibrering av tröghetsnavigeringssystemet (TN) i JA37.

Placerad på CVM. Se ATS8.

Läs mera om ATS15

 


ATS16

 

ATS16

Test av motmedel till JA37.

 DC - 18 GHz.

Framtagen 1985.

Placering CVA.

Läs mera om ATS16
 

 

ATS17

ATS17

Testare för stationsväxel i flygradio Fr-29. Tillverkningsår 1982

Läs mera om ATS17
 

 

ATS18

 

ATS18

Testare för vridbord i siktesradar PS-46. Tillverkningsår 1991

Läs mera om ATS18

 

ATS20

ATS20

Testare för generatorer År 1998.

Testaren var baserad på JAS-konceptet.

Placering CVA.

Läs mera om ATS20

 

ATS23

ATS23

Testare för enheter i tröghetsnavigeringssystem, IME. Ersatte ATS8 och ATS15.

Baserad på JAS-konceptet.

Utvecklad på CVA och placerad på CVM.

Läs mera om ATS23
 

 


IK-testare

IK-testare

Testare för enheter ingående i  igenkänningsutrustning (IK) PN-797 och PN-799.

 

Skrivet och sammanställt av  John-Erik Eriksson. Kompletterat och redigerat av L-O Larsson och P-O Larsson

 

Källor:

  • ATS10 Översikt och historik. TS20/I81

  • Elektronikunderhåll i flygplan 37 Viggen. MD20/03:D001

  • Automatiska teststationer (ATS) ATS1 – 18. Ate  beskr.gem 

Senast uppdaterad: 2019-04-16