Autotestare 701

 

Elliott Brothers Ltd

 

Skrivet av Lennart Höglund

 

 

Innehåll

Order

Tekniska lösningar

Minilogs

Hålremsläsare

Anslutningar

Progressmöte och prov

Progressmöte

Acceptenstest och MTBF-prov

Visningar

Order

Elliott Brothers Ltd erhöll en order på leverans av en hålremsstyrd ATE under 1963 med planerad leverans sommaren 1964. Kraven var ställda för provning av Fpl 35F med tanke på att autotest skulle införas för provning av Fpl 37.

Samtidigt tillverkade Hughes Aircraft Company en ATE som innehöll en dator för styrning av provningen och de två metoderna skulle utvärderas mot varandra.

Tekniska lösningar

Den ATE som utvecklades av Elliott Brothers Ltd (i fortsättningen Elliott) innehöll många tekniska lösningar från dator Elliott 803B som tillverkades i ett antal exemplar i början av 1960-talet.


Vill du veta mer om Elliott läs här

Minilogs

Elliott var en av Englands mest framstående komponenttillverkare och utvecklade en krets kallad ”Minilog”. En minilog innehöll komponenter (transistorer, motstånd mm) som tillsammans bildade olika funktioner, såsom grindfunktioner, ingjutna i en plastkåpa. Miniloggen var utvecklad främst för dator Elliott 803B men kom att utgöra en av byggstenarna i ATE 701.

Miniloggen monteras på kretskort med de anslutningar som fanns på undersidan av miniloggen precis som den senare IC-kretsen. Man skulle kunna säga att miniloggen var en föregångare till IC-kretsen men med helt andra mått. En minilog var c:a l=6 cm , b=2,5 cm och h=2 cm (exklusive anslutningsben).

 

Se katalog Minilog Design Bulletins.

Hålremsläsare


Dave Mitchel

 

Eftersom denna ATE var helt styrd från hålremsan och exekverade instruktionerna allt eftersom de lästes från hålremsan var det av stor betydelse att hålremsläsaren med remshantering var extremt snabb. Själva läsaren var en standardläsare som Elliott sålde som en egen produkt, medan remshanteringen var en konstruktion för att möta de högt ställda kraven på snabbhet hos autotestaren.
Snabbspolningen av hålremsan ställde till med stora problem då vanlig pappersremsa slets av och fick bytas ut mot en mylarremsa med större hållfasthet. Mylarremsan var av aluminiumfolie med plastöverdrag.

På bilden ses Dave Mitchel läsa hålremsa. Dave var en av de anställda på Elliott, som tillbringade en hel del tid i Arboga under utprovningsperioden.


Bilden är hämtad ur en reklambroschyr som Elliott gav ut.

Elliott ATE

Anslutningar

 

Alla anslutningar mellan de analoga instrumenten och testpunktsväljaren skedde på framsidan vilket gjorde att det var lätt att underhålla testaren.

Progressmöte och prov

Progressmöte

Under utvecklingstiden hölls ett progressmöte där FMV representerades av Alf Gustafsson och Lennart Höglund. Elliott hade bokat in FMV:s representanter på det då nyrenoverade Top Rank Motor Inn som senare skulle inhysa skådespelarna under inspelningen av filmen Rally.

På hotellrummen fanns en kombinerad bordslampa, väckarklocka och vattenkokare.Engelsk thevattenkokare

 

Vad som inte framgick var att vattenkokaren startade c:a 2 timmar före väckning och förde ett kolossalt oväsen.

Nästa dag, efter att vattenkokaren testats, var det möte med Elliott och det första som skedde var att de presenterade sina ansvariga för olika områden och en av dessa var Mr Maitland Bottom, chef för konstruktörerna. Han var en före detta pilot av stridsflygplan under andra världskriget och med en störtning i engelska kanalen som resultat.
 

Mr Bottom frågade hur natten varit varpå Alf svarade att vi sovit gott ända tills thevattenkokaren startat och att det skulle vara roligt att träffa konstruktören av detta vidunder. ”Det är jag som konstruerat den” sa Mr Bottom varefter det blev pinsamt tyst.
Mr Bottom visade sig även ha ett stort intresse i gamla bilar och ägde en Alvis och efter ett besök på restaurang demonstrerade han köregenskaperna. ”Man kan göra så här” sa han och lossade ratten från styrstången.

Acceptenstest och MTBF-prov

Eftersom det var en tävling mellan Hughes Aircraft C:o i USA och Elliott spreds en hel del rykten om start av leveransprovet trots att konstruktionen inte var färdig. På samma sätt lät Elliott FMV i Sverige tro att man startat leveransprovet. Problemet var att vi som var i England (Lennart Höglund och Åke Dagerhäll) för att övervaka proven endast kunde hålla kontakten med dåvarande CVA via brev. Under tiden ringde Elliott och meddelade att proven startat.
Det hela slutade med att en delegation kom över från Sverige för att försäkra sig om vem som hade rätt.

 

    

Don Price berättar för
bland andra Bengt Liljecreutz

Harry Cook samtalar med Arman i bakgrunden
Längst till höger syns Stig Ögren.

 

Elliott klarade så småningom leveranskontrollen men inte MTBF-provet utan fick leverera med en kvarstående anmärkning då tiden var knapp för att hinna utvärdera vilken väg man skulle välja för flygplan 37, datorstyrd eller hålremsstyrd ATE.

Under utprovningen i Sverige fick Elliott tillåtelse att tillgodoräkna sig den drifttid som genererades som en del av MTBF-provet. Det innebar att Elliott hade personal stationerad i Arboga under nästan 2 års tid men klarade trots detta inte av MTBF-provet. Provet fick därför återupptas i England sommaren 1966 men det hjälpte dem föga.

Största problemet med denna ATE, som gjorde att Elliott inte klarade MTBF-provet, var de Mercury-wetted-reläer (kvicksilverreläer) som användes i testpunktsväljaren.

Visningar

Lennart Thornström arrangerade ett antal visningar för höga chefer inom FMV och för pressen.
Vid en av visningarna för chefer från FMV hade man delat in deltagarna i tre grupper med guider från dåvarande CVA. Den mellersta gruppen hade dåvarande chefen  vid CVA, Anders Högfeldt, som guide. För detta fick vi göra i ordning demonstrationsprogram för HAC-ATE:n vid fpl 35F-riggen och för Elliott-ATE:n vid fpl 35D-riggen.
När den första gruppen anlände ville inte Elliot-ATE:n fungera utan jag fick berätta vad det var de tittade på. I pausen mellan grupperna arbetade vi febrilt med att få igång testaren och lyckades precis i tid att få den att fungera för den mest betydande andra gruppen av besökare. När sedan den tredje gruppen kom fungerade den inte igen.

Sådant är livet när demonstrationsdjävulen slår till.