Autotestare 1 och 10

 Skrivet av John-Erik Eriksson
Redigerat av Lennart Höglund

Uppdaterad 2014-04-17

 

INNEHÅLL

 

ALLMÄNT

KONFIGURERING ATE 1 och ATE10

INSTRUMENTFÖRTECKNING

HISTORIK

PROGRAM

ÖVERSIKT

TESTOBJEKTLISTA

 

ALLMÄNT

ATE1
ATE1, (ATE=Autotestare) som var en föregångare till ATE10; levererades till Sverige med början 1972.  Leverantör var Hewlett-Packard, USA.

Efter leveransen kompletterades testarna med adaptrar, jiggar och speciell utrustning. Testprogram för ett femtiotal Ue (Utbytesenhet) togs fram.
Samtidigt gjordes en viss kundanpassning av operativsystemet som då var RSAF, dvs. samma som i TTB 037 (Teletestbil 037).

Totalt levererades 5 st. ATS1:or (ATS=Automatisk TestStation). Dessa utplacerades på FFV i Arboga (2 st.), FFV i Linköping (1 st.), F7 (1 st.) och F14 (1 st.).
Testaren på F14 flyttades 1974 till F15. Grundtanken var att alla 37-förband skulle ha en ATS1 på B-nivå.

Underhållsproduktionen i ATS1 startade 1974 med bl.a. leveranskontroll av SA05C till Fpl35.

ATE10
Vid underhållsberedningen av Fpl JA37 elektronik beslöts att ATS1 skulle modifieras/moderniseras dels för att friställa utrustning för de 6 TTB/ATE-A som skulle byggas för Fpl JA37 samt för att även klara c:a 45 st. apparater från JA37.
Ytterligare åtta testare beställdes från Hewlett-Packard i USA mot ATS1-specifikationen, men med begränsad instrumentering.

De befintliga fem ATE 1 modifierades till ATE 10-status. Modifieringen var omfattande. Bland annat byttes dator, skivenhet, DVM-räknare, pulsgeneratorer, servovinkelinstrumenten, funktionsgeneratorer, fasmetrar, frekvensgångsanalysator och samplingsoscilloskop.
 
Ett datorsystem DCM (Digital Communication Module), för simulering av CD i JA37 utvecklades av FFV och infördes.

Modifieringen innebar också konvertering av alla testprogram för AJ/S37 från ATS1/RSAF till ATS10/RTE4-A. Den första togs i produktion 1980.

Dagens fördelning av ATS10 genomfördes efter rekommendationer i utredningen U80. Utredningen förordade två regionala apparatunderhållsverkstäder i stället för komplett B-nivåresurs på alla 37-förband.
Vid nedläggningen av F6 1993 flyttades deras ATS10:or till F17 (två st.) och till TSAB i Arboga (en st.).
 

KONFIGURERING ATE 1 och ATE10

 

ATE 1 vid leverans

ATE 1 efter modifiering till ATE 10

 

 

INSTRUMENTFÖRTECKNING

Mätinstrument

ATE 1 vid leverans

ATE 1 efter modifiering till ATE 10

Bildenhet

 

HP3110A/B

Distorsionsmeter

 

RAMET-BKF10

Moduleringsmeter

 

SAYRO-252

Kontrollenhet

 

TG KOLLS 18

Pulssorterare

 

SRA-S6

Frekvenstidräknare

HP5325B (2 st.)

RACAL-DANA 9035 (2 st.)

Frekvensgångsanalysator

EMR-1410

SOLATRON 1172

Siffervolt-ohmmeter

HP2402A

RACAL-DANA 5900

Siffervolmeter

HP3437 A

HP3437 A

HF-Effektmeter

HP432A

HP436A

Servovinkelmeter

ADC-2614AR

TRANSMAGNETIC 2623CC

Vektorvoltmeter

HP8405A

HP8405A

Frekvensmeter

H09-5360A-H09

H09-5360A-H09

Oscilloskop

AMC1000

AMC1000

Fasmeter

WAVETEK 750

WAVETEK 750

 

Stimuliinstrument

 

Belasningsenhet

ACME-PS2L

ACME-PS2L

Tryckgenerator/Pumpenhet

TG CVA F1250-104998

TG CVA F1250-104998

Pulsgenerator

 

WAVETEK 859 (2 st.)

Pulsförstärkare

HP1900A (2 st.)

WAVETEK 859-S-775

Programmeringsenhet,            Pulsgeneratorer

HP6936S

HP6936S

Signalgenerator

HP8860B

HP8860B

Funktionsgenerator

WAVETEK 157 (3 st.)

WAVETEK 172B (2 st.)

Faslåsning funktionsgenerator

WAVETEK 750 (3 st.)

 

Förstärkare

HP463A (2 st.)

HP463A (2 st.)

Förstärkare

HP6824A (2 st.)

HP6824A (2 st.)

Likspänningsenhet

HP6131B (4 st.)

HP6131C (4 st.)

Kraftenhet

HP6181B

HP6181B

Servovinkelgivare

PSS-2613R (2 st.)

TRANSMAGNETIC 3800C (2 st.)

 

Kraft testobjekt

 

Förstärkare  (AC-Kraft)

ELGAR 751A (3 st.)

ELGAR 751A/B

LF-Generator (AC-Kraft)

ELGAR 751A

ELGAR DAP3

Kraftenhet

HP6171B (6 st.)

 

Kraftenhet

HP6267B (2 st.)

 

Kraftenhet

HP890A (2 st.)

 

Kraftenhet

HP6448B

 

Kraftenhet

 

 

Kraftenhet

 

 

Programmeringsenhet

HP6937A

HP6940B

 

Övrigt

 

Dator

HP2116B

HP2113E

Påbyggnadsenhet

HP2150B

HP129709B

Skivenhet

HP9300N/HP9300P/TOPAZ

HP7906

Terminal

IBM Selectric

HP2640

Skrivare

IBM Selectric

HP2607

Skrivarinterface

HP9300S

HP9300S

DCM

 

CVA F1250-105397

Väljarenhet

HP9301C

HP9301C

Simuliväljare

HP9301D

HP9301D

Kontrollpanel

HP9300E

SAT 91060A

 

HISTORIK

Under driftfasen har följande större modifieringar gjorts på ATE10:

1989 Signalgeneratorn byttes till Rohde & Schwartz SMG.
1991 Byte av Terminal HP2640 till SUN Sparc Arbetsstation. Bl.a. för att köra ATEEX, ett beslutsstödssystem ("Expertsystem") med apparathistorik, RUF-data, testnummerkonvertering och signalvägar vid A-nivåtest - ATS10-test samt planerat Operatörserfarenheter.
1993 Borttagning av den ena av två räknare.
1994 Byte av skrivare NEC P965XL till EPSON LQ-2550.
1997 Byte av skivenhet HP7906 till Bering/SyQuest med SCS-Iinterface BKR 91060A.

 

PROGRAM

Operativsystem

RSAF


Absolutrelokerat operativsystem specialframtaget för Svenska Flygvapnet.

RTE4-A rev 1905
MTM
SUN Solaris
Realtidsorienterat operativsystem med viss overhead vid exekvering av BASIC-tester.
Understöder filhantering, datalagring m.m. som del i testprogrammen.
Använder instrumentoverlayer i de partitioner som genererats in i systemet (max 22 sidor).

 

Systemprogramspråk

 

60% ASSEMBLER
20% FORTRAN 77
20% SPL
För SUN: UNIX

 

Testprogramspråk

RSAF-BASIC
Specialframtaget för Svenska Flygvapnet med ersättning av CALL-nummer mot pnemonics.

MU-BASIC
Multi-User BASIC Interpretator modifierad med ett antal nya kommandon och vissa instruktioner tillagda/förändrade.
Testprogrambufferten är ca 20 Kbyte.

 

 

ÖVERSIKT

Beteckning

M8393-410410, M8393-410510, M8393-410610, M8393-410710, M8393-410810, M8393-410810

 

Benämning

Autoteststation 10

 

Slutlig placering

-   Individ nr 1

-   Individ nr 2

-   Individ nr 3

-   Individ nr 4

-   Individ nr 5

-   Individ nr 6

-   Individ nr 7

-   Individ nr 8

-   Individ nr 9

-   Individ nr 10

-   Individ nr 11

-   Individ nr 12

 

 

FFV Aerotech, Arboga By 5, Tu 4

FFV Aerotech, Arboga By 5, Tu 4

F17, Ronneby

F17, Ronneby

FFV Aerotech, Linköping L 20

F4, Frösön

F4, Frösön

FFV Aerotech, Linköping L 20

FFV Aerotech, Linköping L 20

F4, Frösön

FFV Aerotech, Arboga By 5, Tu 4

FFV Test Systems, Arboga

 

TESTOBJEKTLISTA

Testobjekt från AJS37

System

Benämning

Beteckning

Programbenämning

AFK

Elektronikenhet

F6400-014730

AFK

FR

Manöverenhet 1

M3955-022148

ME-1

 

Manöverenhet 2

M3955-022158

ME-2

 

Sändtagare FR22

M3955-022188

FR22

 

Omkopplingsenhet

M3955-022198

OE

 

Frekvensinställare

M3955-022138

FI

 

Flygradio FR24B

M3955-024020

FR24

EP

Manöverenhet

M3333-079148

IKM

PS

Filterenhet

F3200-006220

201

 

Högspänningsenhet

F3200-006184

211

 

Antennstyrningsenhet

F3200-006188

231

 

Provningsenhet

F3200-006189

232

 

Avståndsenhet

F3200-006190

233

 

Manöverlogikenhet

F3200-006291

241

 

Manöverlogikenhet SH

F3200-009117

MSH

 

Kraftenhet

F3200-006192

242

ITF

Impulsgivare

F6400-044453

IG

 

Indikeringstablå V

F6400-043429

ITV

 

Indikeringstablå H

F6400-046372

ITH

CK

Kraftenhet

F6400-004041

KECK

 

Matningsenhet

F6400-017685

MEP

 

Multiplexbox

F6400-004026

MXB

 

Datapanel

F6400-04363?

DP

 

Datapanel-spaning

F6400-045464

DPS

 

Avståndsindikator

M3216-005010

AVIND

 

Destinationsindikator

M3161-503118

DIND

 

Adresseringsenhet

M3161-503138

ADE

 

Kurskommandoindikator

M6064-000853

KKI

ITF

Indikeringstablå V

F6400-046081

ITFV

 

Indikeringstablå H

F6400-065060

ITFH

 

Pulsgivare

F6400-043421

PSTV

LD

Luftdataenhet 4

M3162-415031

LD4

 

Höjdindikator

M3216-602020

HMT

 

Machfartindikator

M3453-702040

MF

EPR

Tryckförhållandegivare

M2944-601010

AJ EPRG

 

Tryckförhållandeindikator

M3535-751010

AJ EPRG

 

Tryckförhållandeprovdon

F1250-103346

AJ EPRG

RHA

Kodenhet

F6400-015443

RHA05

BEV

Impulsenhet

F6064-000415

IV

 

Impulsenhet

F6064-000415

IB

SA06

Elektronikenhet 1

F6400-061474

SE1

 

Elektronikenhet 2

F6400-061475

SE2

 

Elektronikenhet 3

F6400-061476

SE3

FLI

Gyrokalkylator

M3257-037128

GK

 

Flyglägesgivare

M3257-037118

FLG

 

Kursindikator

M3263-037020

KI

 

Kursindikator

M3263-037010

KI

RK

Förstärkare

M3263-037020

RF

 

Förstärkare

M3263-037010

RF

 

Navigeringspanel

F6400-014817

NP

Paneler

Vapenpanel P106

F6400-053846

VP

 

Vapenpanel P106

F6400-053847

VP

 

Panel P114

F6400-043730

FKP

 

Spaningspanel M

 

SP

 

Vapeninställarpanel P212

F6400-043713

VIP

 

Vapeninställarpanel P212

F6400-043715

VIP

 

Vapeninställarpanel P212

F6400-043689

VIP

RB75

Lavett RB75

M4840-1750110

LAV 75

ST

Självtest

 

ST

 

Testobjekt från JA37 

System

Benämning

Beteckning

Programbenämning

SA

Elektronikenhet

F6400-074621

SA07,MSN/7.0

BEV

Anpassningsenhet 71

F6400-073537

ANP71

 

Anpassningenhet C

F6400-071759

ANPC

EL

Kontrollpanel

F6934-000152

KONTP

 

Sidopanel P108

F6400-048898

P108

CD

Dator 107

F6400-054697

CD (Endast C-nivå)

ANP

Anpassningenhet undre

F6400-052730

ANPU

 

Radarpanel

F6400-070460

RRP

 

Datapanel

F6400-052731

DAP

 

Vapentablå

F6400-053734

VT

 

Logikenhet varningspres.

F6400-064423

LVP (Endast C-nivå)

 

Anpassningsenhet motor

F6281-014494

ANPM

LD

Luftdataenhet

M3161-422030

LD5

 

Höjdindikator

M3216-605020

HIND

 

Machfartindikator

M3452-702050

MIND

EPR

Tryckförhållandeindikator

M3535-751010

EPRI

 

Tryckförhållandegivare

M2944-601010

EPRG

 

Provningsdon

F1250-103346

EPRP

 

Provdon

F1250-103661

ZONP

EP

Vågformgenerator

M3297-012178

VG12

 

Kraftenhet

M3297-012148

KE12

RK

Kursförstärkare RK

M3264-032128

RF

FR

Sändtagare

F3600-009513

FR28AC

 

S/M FR28 DC

F3600-011795

FR28DC

 

Stationsväxel FR29

F3600-01122

VX29

 

Radiopanel FR29

F3600-011794

RP

PS

Mottagare

M3330-035188

MOT

 

Mottagare

M3330-046188

MOT

 

Signalbehandlingsenhet

M3330-046198

SBE (Endast C-nivå)

 

Styrenhet

M3330-046208

STY

 

Kraftenhet

M3330-046218

KRE

ITF

Indikeringstablå V

F6400-046081

ITFV

 

Indikeringstablå H

F6400-065060

ITFH

MOT

Enhet CE73

F6064-000145

CE73

YM

Yttre Minne

M3886-801011

YM

 

Samt ett antal testobjekt från Linjeflygs Fokker F28