Aktuell tidsperiod

 

                                                                            
                                                        --------------------------------
   
 -----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------

       1945  1950                1960             1970              1980               1990

 

 

SSR-TRANSPONDER  PN-837/A               Notis 1
 


Övervakningsradar med SSR antenn överst


Transponder är en apparat som automatisk sänder ut ett förutbestämt meddelande som svar på en förutbestämd mottagen signal.

Transpondern utgör förbindelselänken mellan flygplanet och marken, i det ATC-system (Air Traffic Control) som gör det möjligt för trafikövervakaren att på sin radarskärm identifiera, och samtidigt få bl a höjdinformation från flygplanet, bland övriga radarekon.

Denna funktion fås genom ATC-systemets sekundära övervakningsradar (SSR).
ATC-systemets SSR-markstation sänder ut en högfrekvent frågekodsignal. Denna signal tas emot av transpondern i flygplanet och resulterar i en högfrekvent svarskodsignal från transpondern. Denna svarssignal bearbetas av markutrustningen och presenteras som ett eko på trafikövervakarens radarskärm.

I flygplanet finns kodväljare för val av svarskoder, som ställs in enligt trafikledningens direktiv. Speciella koder används för nöd- eller andra viktiga meddelanden.


Mera information

 


Sammanställt av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2009-10-12