Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Styrautomatinstallation JA37

Styrautomat SA-07

 

 

JA37 med full robotbeväpning

JA37 med full robotbeväpning.

 

Viggenflygplanens jaktversion JA37 hade en Styrautomat SA som i sin uppbyggnad och konstruktion i stort överensstämde med de övriga versionerna. Ett par ytterligare funktioner hade dock tillkommit.

 

JA37 hade alltså i likhet med AJ37 ett hydraulmanövrerat servostyrt Grundstyrsystem GSA utvecklat av Saab. Dess höjd- skev- och sidstyrning utfördes med en styrspak och två pedaler som påverkade ving- och sidoroder samt för ökad lyftkraft vid start och landning av landställsreglaget som påverkade nosvingeklaffen.

 

Som komplement till GSA fanns en analog Styrautomat SA-07 utvecklad av SAAB med en Elektronikenhet som var en digital utrustning bestående av en processor, minnesenhet, in/ut-enhet samt anpassnings- och logikkretsar och tillverkad av SAAB.

 

SA-s uppgift var dels att möjliggöra automatisk styrning av flygplanet via GSA i roll-, tipp- och kursled, så kallad Attitydhållning, eller för höjdstyrning,  så kallad Höjdhållning och dels enbart för stabilisering i tipp- och/eller girplanet vid manuell styrning med GSA, så kallad Dämpning.

 

Andra uppgifter som delvis behandlades i SA avioniksystem var Automatisk Fartkontroll AFK samt Automatsiktning AS vid skjutning med Automatkanon AKAN.

 

SA fick sina attitydreferenser från Tröghetsnavigeringssystemet TN-s gyroplattform IME och höjdreferenser från Luftdatasystem LD-5.

 

SA verkställande organ mot GSA utgjordes av  elektrohydrauliska serieservon i alla funktioner. För omvandling, förstärkning och anpassning av de olika signaltyperna hade SA en avancerad avionik vars utsignaler fartkompenserades från LD-5 för optimala roderutslag.

 

SA arbetsfunktioner indelades i Spakstyrning SPAK, Attitydhållning ATT och Höjdhållning HÖJD. Funktionerna kunde inkopplades manuellt med knappar uppe till vänster på instrumentpanelen.

 

I läge SPAK ingick Dämpfunktionerna och en Markrullningsmod. Som signalgivare användes bland annat Momentgyron och ett Renflygningsdon samt CD. Funktionen inkopplades automatiskt vid motorstart eller manuellt. GSA roder styrdes i seriefunktion och påverkade ej styrspaken. Dämpfunktionerna kompenserades för typiska och oönskade tipp- och girsvängningar samt i girled även för oren flygning vid snedanblåsning eller obalanserad yttre last. Funktionen fanns även med i övriga SA-funktioner.

 

I lägena ATT och i HÖJD styrdes också GSA i seriefunktion, så att flygplanet bibehöll den attityd och flyghöjd det hade omedelbart före manuell inkoppling.

 

I ATT var tre hållfunktioner verksamma, Tipp- Roll- och Kursattityderna. Piloten kunde med en Tipp/Roll-trimknapp på styrspakens övre del tillfälligt ändra tippattityden genom att trimma om SA tippattityd med Tipp/Roll-trimknappen framåt eller bakåt utan att bryta ned systemet till manuell styrning i GSA. Han kunde även svänga flygplanet genom att manövrera Tipp/Roll-trimratten åt vänster eller höger. Härvid bankade flygplanet till en optimal fartstyrd rollvinkel för en likvärdig svängradie oberoende av farten intill det piloten ånyo påverkade Tipp/Roll-trimknappen för återgång till planflykt.

 

I HÖJD är en påbyggnad av attitydfunktionen. Det innebär att flygplanet kan Tipp- och Svängkommenderas utan att förlora i höjd på grund av höjdhållningen. Höjdfunktionen avlastar även piloten från att övervaka höjdförändringar bland annat på grund  av fartändringar.

 

Hållfunktionerna kunde med styrspaken övermannas för snabb korrigering av flygläget med manuell styrning via GSA samt därefter automatiskt återgå till den attitydhållande funktionen som tidigare var inkopplad

 

Alla SA-funktionen övervakades av ett Säkerhetssystem som kopplade bort SA vid olika typer av fel samt gav larm på en Varningstablå.
För urkoppling av samtliga SA-funktioner fanns på styrspaken en central Snabburkopplingsknapp, så kallad SNURK samt en Automatsäkring i kabinen.

 

AFK i JA37 fungerade i det närmaste som i AFK SA AJ37 och med referenser bland annat från LD-5 och Anfallsvinkel ALFA. Den enda skillnaden var att fartvärdet i MOD 1 kunde väljas valfritt > 550 km/h och konstanthållning av anfallsvinkel ALFA i MOD 2 mellan 9  – 12 grader och att all databehandling skedde i SA digitala avionikenhet.

 

AS i JA37 utgjorde ett eget system med databehandling i flygplanets Centraldator CD-107 och presenterades i Siktlinjeindikator SI ingående i utrustningen Elektroniska Presentationen EP-12. Vid anfall med AKAN bidrog SA med pålagrade signaler till GSA som finjusterade inriktningen av flygplanet.


Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2018-04-26.

 
 Källa: FPL JA37 Beskrivning del I