Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
                   Operativ tidsperiod

 


                     
SA-05A/B   SA-05C
                     /----------/------------------1998
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

Styrautomatinstallation J35D, S35E, J35F och J35J
Styrautomat SA-05A/B och SA-05C

 J35D
J35D

 

 

 

S35E

S35E

 

 

 

J35F

J35F

 

 

 

J35J
J35J

Drakenflygplanen J35D, J35F och J35J samt S35E hade i likhet med tidigare versioner ett hydraulmanövrerat servostyrt grundstyrsystem GSS utvecklat av Saab vars höjd- skev- och sidstyrning utfördes med en styrspak och två pedaler. Som komplement till GSS fanns en Styrautomat SA-05A/B och en senare utvecklad SA-05C av Saab Honeywell i USA.

Styrautomaten SA-s uppgift var dels att sörja för automatisk styrning av flygplanet via GSS i roll-, tipp- och kursled, sk Attitydhållning, för fartstyrning, s k Machhållning i version SA 05A/B eller för höjdstyrning, s k Höjdhållning i version SA-05C och dels enbart för stabilisering i tipp- och/eller girplanet vid manuell styrning med GSS, sk Dämpning.

SA fick sina attitydreferenser från Flyglägesinstrument FLI 25 i J35D, FLI 27 i J35F, FLI 29 i S35E och FLI 35 i J35J.
Som signalgivare för dämpfunktionerna användes Momentgyron och ett Renflygningsdon. SA verkställande organ mot GSS utgjordes av  elektrohydrauliska Serieservon i alla funktioner. För omvandling, förstärkning och anpassning av de olika signaltyperna hade SA en avancerad avionik samt fartkompenserades för optimala roderutslag resp Mach- och höjdreferenser från LD-2 i J35D, J35F och S35E och från LD-8 i J35J.

I funktionslägena Attityd och/eller Mach eller Höjd styrdes GSS i seriefunktion, d v s påverkade inte styrspaken så att flygplanet bibehöll den attityd och det machtal eller den flyghöjd det hade omedelbart före inkopplingen.
Utifrån detta läge kunde flygföraren med en Svängratt och/eller Tippreglage samt med en Gir- eller Rolltrimratt på SA Manöverpanel styra till ny kurs- och/eller tippattitdyd och/eller ny höjd resp trimma flygplanet i gir eller rollplanet. Hela funktionen övervakades av ett Säkerhetssystem som kopplade bort SA vid olika typer av fel samt gav larm på en Tablå. Funktionen Attityd och/eller Mach alt Höjd kunde kopplas till ett standby-läge med en Tangent på styrspaken.

I funktionsläge Dämpning styrdes GSS i seriefunktion att kompensera för typiska och oönskade tipp- och girsvängningar samt i girled även för oren flygning vid snedanblåsning eller obalanserad yttre last.

För urkoppling av samtliga funktioner fanns på styrspaken en central Snabburkopplingsknapp s k SNURK samt en Huvudströmbrytare på Manöverpanelen.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2011-01-16.