Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!                   Operativ tidsperiod

 


                                      SA 51A/B                SA
51C

                                /-------------------/----------------------------
 ----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
   1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Styrautomatinstallation J35A, J35B och SK35C

Styrautomat SA-51A, SA-51B och SA-51C      
Notis 1
 

 


J35A
J35A
J35B

J35B


SK35C

SK35C

Drakenflygplanen J35A och J35B och SK35C var utrustad med ett hydraulmanövrerat grundstyrsystem GSS utvecklat av Saab. Dess höjd och skevstyrning utfördes med en styrspak samt i sidstyrled med pedaler. Som komplement till GSS fanns en Styrautomat SA 51, som utvecklats av LEAR i USA.

Styrautomatens uppgift var dels att via GSS utföra automatisk styrning i roll-, tipp- och kursled, s k Attitydkontroll eller Styrning, dels enbart för stabilisering i tipp- och/eller girplanet vid manuell styrning, sk Pitch- (tipp) resp Girdämpning.

SA fick sina attitydreferenser från Flyglägesinstrument FLI 23 i J35A, FLI 25 i J35B och FLI 19 i SK35C. Som signalgivare för dämpfunktionerna användes Momentgyron och ett Renflygningsdon. SA verkställande organ mot GSS var elektrohydrauliska Parallellservon för attitydstyrningen och Serieservon för dämpfunktionerna. För omvandling, förstärkning och anpassning av de olika signaltyperna hade SA en avancerad avionik samt kompensatorer för optimala roderutslag vid olika farter.

I läge Styrning styrdes GSS direkt så att flygplanet bibehöll den attityd det hade omedelbart före inkopplingen. Utifrån denna kunde flygföraren med ett Svängvred och/eller en Upp/Nedratt samt en Rolltrimratt på SA Manöverpanel manövrera resp trimma till ny kurs, tipp eller rollattityd. Funktionen övervakades av ett Säkerhetssystem som kopplade bort SA vid olika typer av fel samt gav larm på en Tablå.
I versionen SA 51B i J35B kunde Styrning kopplas till ett standby-läge med en Tangent på styrspaken.

I SK35C togs funktionen Styrning bort efter allvarliga incidenter med spontana inkopplingar och fick därefter beteckningen SA 51C.
I funktionerna Pitch- och/eller Girdämpning styrdes GSS i seriefunktion (d v s påverkade ej styrspaken) att kompensera för typiska och oönskade tipp- och girsvängningar samt i girled även för oren flygning vid snedanblåsning eller obalanserad yttre last.

I versionen SA 51C infördes en ratt, Girtrim i kabinen.

För urkoppling av samtliga funktioner fanns en central Snabburkopplingsknapp s k SNURK på styrspaken och en Huvudströmbrytare på Manöverpanelen.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2009-02-10.