Operativ Tidsperiod  

 

 

 

 

Styrautomatinstallation AJ37 (SF, SH, S, SK)

Styrautomat SA-06 

 

 

AJ37
AJ37

 

 

SH37
SH37

 

 

SF37
SF37

 

 

SK37
SK37

 

Viggenflygplanen AJ37, AJ37SH, AJ37 SF och SK37 samt AJS, AJ37SF och AJ37SH hade ett hydraulmanövrerat, servostyrt Grundstyrsystem GSA, utvecklat av Saab. Dess höjd- skev- och sidstyrning utfördes med en styrspak och två pedaler som påverkade ving- och sidoroder samt för ökad lyftkraft vid start och landning av landställsreglaget som påverkade nosvingeklaffen.

Som komplement till GSA fanns en analog Styrautomat SA-06 utvecklad av SAAB med en avionikenhet tillverkad av Honeywell i USA.

Styrautomaten SAs uppgift var dels att möjliggöra automatisk styrning av flygplanet via GSA i roll-, tipp- och kursled, så kallad Attitydhållning, eller för höjdstyrning, så kallad Höjdhållning och dels enbart för stabilisering i tipp- och/eller girplanet vid manuell styrning med GSA, så kallad Dämpning.
SA fick sina attitydreferenser från Flyglägesinstrument FLI-37 och höjdreferenser från Luftdatasystem LD-4 och Radarhöjdmätare RHM.

SA arbetsfunktioner indelades i Spakstyrning SPAK, Attitydhållning ATT och Höjdhållning HÖJD. Funktionerna kunde inkopplas manuellt med knappar uppe till vänster på instrumentpanelen.

 

SA verkställande organ mot GSA utgjordes av elektrohydrauliska Serieservon i alla funktioner. För omvandling, förstärkning och anpassning av de olika signaltyperna hade SA en avancerad avionik med bland annat utsignaler som var fartkompenserade från LD-4 för optimala roderutslag.

I läge SPAK ingick enbart Dämpfunktionerna och som signalgivare användes Momentgyron och ett Renflygningsdon. Funktionen inkopplades automatiskt vid motorstart eller manuellt. GSA rodren styrdes i seriefunktion och påverkade ej styrspaken. Dämpfunktionerna kompenserades för typiska och oönskade tipp- och girsvängningar samt i girled även för oren flygning vid snedanblåsning eller obalanserad yttre last. Funktionen fanns även med i övriga SA-funktioner.

 

I lägena ATT och i HÖJD styrdes också GSA i seriefunktion, det vill säga påverkade inte styrspaken så att flygplanet bibehöll den attityd i ATT och attityd och flyghöjd i HÖJD det hade omedelbart före manuell inkoppling.

 

I ATT var tre hållfunktioner verksamma, Tipp- Roll- och Kursattityderna. Piloten kunde med en Tipp/Roll-trimknapp på styrspakens övre del tillfälligt ändra tippattityden genom att trimma om SA tippattityd med Tipp/Roll-trimknappen framåt eller bakåt utan att bryta ned systemet till manuell styrning i GSA. Han kunde även svänga flygplanet genom att manövrera Tipp/Roll-trimratten åt vänster eller höger. Härvid bankade flygplanet till en optimal fartstyrd rollvinkel för en likvärdig svängradie oberoende av farten intill det piloten på nytt påverkade Tipp/Roll-trimknappen för återgång till planflykt.

 

 HÖJD är en påbyggnad av ATT-funktionen. Det innebär att flygplanet kan Tipp- Svängkommenderas som i ATT utan att förlora i höjd på grund av höjdhållningen. Höjdfunktionen avlastar även piloten från att övervaka höjdförändringar bland annat på grund av fartändringar.

 

Hållfunktionerna kunde med styrspaken övermannas för snabb korrigering av flygläget med manuell styrning via GSA samt därefter automatiskt återgå till den attitydhållande funktionen som tidigare var inkopplad.

 

Hela SA-funktionen övervakades av ett Säkerhetssystem som dels före inkoppling själv gjorde en testrunda i systemet och dels vid fel under drift kopplade bort SA vid olika typer av fel samt gav larm på en Varningstablå.
För urkoppling av samtliga funktioner fanns på styrspaken en central Snabburkopplingsknapp så kallad SNURK samt en Automatsäkring i kabinen.


Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2018-04-10.

 
 Källa:

FPL AJ37 Beskrivning del I