Operativ Tidsperiod
 

 

               /--------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 

Styrautomat SA-04 SA-04B SA-04C SA-04D

 

Styrautomat till fpl 32 Lansen

 

J32B Jaktlansen från F21

 

 

Blockschema
Större bild

 

SA-04B   J32B        M2180-004011
SA-04C   S32C       M2180-004021
SA-04D   J32D/E    M2180-004041

Styrautomaten används för dämpning av störningar i girplanet, för automatisk kurshållning, för sväng med konstant bankningsvinkel samt för att underlätta flygförarens arbete vid styrning i skev- och sidled.

 

Funktioner

Spakstyrning
Vid spakstyrning sker styrning i skevled med styrspaken över spakservot på skevservona. Spakservot underlättar flygförarens arbete vid styrning i skevled. Styrning i sidled sker direkt på sidrodret.

Girdämpning
Vid girdämpning sker skevroderstyrning på samma sätt som vid spakstyrning. Styrning i sidled sker med pedalerna över sidservot på sidrodret. Girstörningar dämpas automatiskt av signaler från gyroenheten.

Automatisk kurshållning
Vid automatisk kurshållning sker styrning i skevled genom impulser från horisontgyrot och kursindikatorn.
Automatisk svänggivning med inställbar bankningsvinkel
Flygplanet håller automatiskt den kurs det har i inkopplingsögonblicket.

 

Svänggivning med inställbar bankningsvinkel
Styrning i sidled sker på samma sätt som i läge girdämpning. Flygföraren kan dessutom med bankningsreglaget ställa in önskad bankningsvinkel, varvid flygplanet utför konstant sväng. Flygföraren styr endast i höjd.

Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:

  • Beskrivning Styrautomat 04B/C Utg. 3 FMV 1970

  • Styrautomat 04D beskrivning M2180-004041, 
    se:  LIBRIS-ID: 8904082

Senast uppdaterad: 2011-09-12