Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

  

 

 

Flygradarinstallation JA37

Siktesradar PS46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radar PS-46

Radar PS-46

Större bild


Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med en svensk radar efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Den utvecklades i huvudsak av LM Ericsson LME i Mölndal med vissa influenser av amerikansk radarteknik.
Radarn var, med hjälp av dopplerfiltrering anpassad för att ”se” ned mot marken utan att markreflektioner, s k klotter påverkade reflektionen från målekot.

Radarns Antenn, Sändare, Mottagare och Kraftenhet samt Signalbehandlings- och Styrenheter tillverkades och levererades av LME medan Målindikatorn MI, som ingick i flygplanets Elektroniska presentation EP-12 tillverkades och levererades av Svenska Radioaktiebolaget SRA. Manöverorgan utgjordes av en Radarpanel RP samt anpassningsenheter ANP för jaktrobotar RB71, RB24J och RB74 utgjordes av Anpassningsenhet 71 ANP-71 resp ANPC för RB24/74 vilka alla var tillverkade av Saab.

Radarn arbetade på X-bandet (9 GHz, 3 cm) och dess huvudsakliga uppgift var att förmedla relevanta målrörelser och målavstånd till Siktesfunktionerna i Centraldatorn CD-107 vid skjutning med Jaktrobotar och Automatkanon AKAN i Genskjutningsanfall GA eller Jaktkurveanfall JK eller med Jaktrobotar i Hundkurveanfall HK samt att via Robotanpassningsenheter förmedla slavsignaler till respektive jaktrobot. Vid anfall med RB71 sände radarn även så kallad ”belysningseffekt” för robotens målsökarföljning.
Den kunde även användas för målspaning samt var integrerad för presentation av en hel del styrinformation (STYRDATA) från marken.

Utrustningen medgav avsökning i olika spaningsprogram samt ett siktesprogram för målföljning i tre koordinater, sida, höjd och avstånd. Målekot presenterades vid spaning på MI som angav avståndet och riktningen till målet. I siktningsprogrammet kompletterades målinformationen på MI med styr- och tidsinformation till optimal avfyringspunkt för respektive jaktrobotar eller AKAN.
Manövrering av radarns grundläggande inställningar och olika systemmoder utfördes i huvudsak på RP samt Till- och Frånslag på en Systemtablå ST.

 

Skrivet av Göran Hawée

 

Läs mer:

 

  Radar PS-46/A for Aircraft JA37
(Utdrag ur Ericsson Rewiew nr 2 1983)

 

  Reliability Testing and Demonstration of Radar PS-46/A (Utdrag ur Ericsson Rewiew nr 2 1985)


Senast uppdaterad 2016-04-07