Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

                                   /===========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

 

Flygradarinstallation J35A
 

Siktesradar PS-02

 

 

 

 

 

PS-02 i nosen på J35A. Bilden tagen vid F16 museum

PS-02 i nosen på J35A
Bilden tagen vid F16 museum

 

Den första versionen av jaktflygplanet Draken, J35A skulle fått en svensk radar utvecklad av LM Eriksson. Företaget fick av olika skäl inte fram denna i tid och Flygförvaltningen KFF måste 1958 skyndsamt anskaffa en ersättare.

 

Radar PS02 som inkluderade Antenn, Sändare, Mottagare, Kraft- och Signalbehandlingsenheter samt Indikator konstruerades och tillverkades efter en specifikation från KFF av Companie General de Telegrafi Sans Fil Paris CSF i Frankrike. Manöverorganen, som bestod av ett Radargrepp och en Manöverpanel utgjordes av helsvenska produkter och tillverkades vid SAAB resp. LME.

 

Radarn arbetade på X-bandet (9 GHz, 3 cm) och var i huvudsak avsedd som avståndsmätare för Sikte 6B vid skjutning med Automatkanoner i Jaktkurva JK eller Jaktrobotar i Hundkurva HK. Den kunde även användas för målspaning eller inriktning vid skjutning med Jaktrobot RB24B.

 

Anläggningen medgav avsökning inom en rymdkon i ett spaningsprogram eller i ett fast siktesprogram med flygplanets nosriktning som referens samt avståndsföljning på målekot. Målekot presenterades på en Indikator typ J och angav mål-avståndet och riktningen till målet.

 

Igångsättning och grundinställningar gjordes på Manöver-panelen samt styrningen av radarns olika funktionsprogram från Radargreppet i kabinen.

  

Källa: SFI J35A Beskrivning och Handhavande

 

Sammanställt av Göran Hawée

 

Senast uppdaterad 2008-05-12/Hée.