Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

                   Operativ tidsperiod

 

 

 

                                  /-----------------------/
     ----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
         1945  1950               1960                1970               1980                1990

 

 

Siktesinstallation J35A

 

Sikte-6B, Mörkerenhet, Skjutgränsberäknare A och Indikator L5                                                                   Notis 1 

 

 

 

 J35A med Mörkerenhet

     J35A med Mörkerenhet

 

 

 

 J35A kabin med Sikteshuvud, L5- och Radarindikator

J35A kabin med Sikteshuvud, L5- och Radarindikator

 

 

 

 

 


Drakenflygplanet
J35A var utrustat med ett kombinerat optiskt sikte, som utvecklades av Saab. Siktet var en del av flygplanets avionik- och beväpningssystem. För inmätning av luftmål användes Siktesradar PS-02, i mörker med stöd från Mörkerenheten

Siktet var ett reflexsikte vars uppgift var, att med hjälp av ett för flygföraren presenterat riktmärke, möjliggöra inriktning vid olika anfallstyper. Mot luftmål med Automatkanoner 30mm AKAN eller Jaktrobotar RB24. Mot mark eller sjömål med 30mm AKAN eller Attackraketer 13,5cm ARAK.


Siktets riktmärke var mot luftmål korrigerat av radarinmätt målavstånd samt gav avståndsinformation och varning vid kollisionsrisk. Siktet hade för att uppfylla allvädersegenskaperna en dag och en mörkerdel med parallella riktmärken. I mörkerdelen fanns presentation av IR-inmätt målläge från siktets Mörkerenhet samt en konsthorisont. Härvid kunde piloten erhålla målinformation och flygläge även i mörker eller dåligt väder. I siktet ingick även en Skjutgränsberäknare A för RB24 med en indikator L5

 

När siktet arbetade med understöd av radar och/eller IR-måldata kunde följande anfallstyper utföras mot luftmål:

Jaktkurveanfall JK med JRAK och AKAN i olika anfallsriktningar i målets baksektor. Siktets kalkylator beräknade korrigeringar av riktmärket för rätt framförhållning vid inriktningen mot målet.

Hundkurveanfall HK med RB24 i anfallsriktningar i målets baksektor. Siktets kalkylatorer beräknade styrinformation till kollisionskurs med målet för rätt inriktning av RB24 målsökare.

På indikator L5 presenterades RB24 skjutgränser.

 

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2009-03-12