Operativ Tidsperiod
 


                               /---------------------------------------------1998
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Avioniksystem SK35C                                   Notis 1

 

 

 

 

SK35C med FT

SK35C med FT

 

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygförarna och att i vissa fall automatiskt styra en del funktioner

 

SK35C var avsett att användas som första flygplan vid typinflygning av flygvapnets blivande Drakenförare. Flygplanet var konverterat ur den första delserien J35A varifrån det mesta av dess avionik ärvdes. SK35C saknade dock taktisk utrustning varför ingen samordnande central integrationsenhet installerades.

 

Däremot var flera systems indikatorer dubblerade för att medge flygning från två platser i tandem,  Framsits respektive Baksits i den förlängda kabinen.

 

SK35C var operativ under mycket lång tid och flera delsystem moderniserades. I avioniken i infördes efterhand reservradio, ny navigeringsutrustning, ett stallvarningssystem, ett nytt flygradiosystem, civil transponder samt nytt flyglägesinstrument.

 

Vill du veta mera, klicka här

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2010-01-28