Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Registrerutrustning vapenverkan AJ37

 

Registrering med Simulerrobot 75 

 

AJ37 med RB75

AJ37 med RB75

 

 

RB75 i lavett

RB75 i lavett

 

 

Anfallsprofil med RB75

Anfallsprofil med RB75

Större bild

 

 

Indikator EP-13 till höger om SI

Indikator EP-13 till höger om SI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM RB75

SIM RB75

Större bild

 

 

Allmänt

 Till flygplan AJ37 togs en utrustning för registrering av anfall utförda med jaktrobotar RB75 fram. Utrustning benämndes Simulerrobot 75 eller kort och gott SIM RB75.

 

Skarp RB75 avsågs användas mot mark- och sjömål. För svenska förhållanden modifierades Roboten RB avseende flygbanan så att flyghöjden bättre passade in vid låg molnbas samt ändrades målsökaren för att bättre klara sjömålsmiljön.

RB hängdes i speciella lavetter som i sin tur var monterade i kropps- eller vingbalkar på flygplanet. Flygplanet kunde medföra fyra RB samtidigt.

 

Anfallen med RB75 inleddes från låg höjd och strax före skjutavstånd ökades höjden för insyn i målet och grovinriktning av flygplanet. I en TV-målföljande bild på en Indikator till höger om Siktlinjeindikatorn SI i kabinen riktades med hjälp av Radarhandtaget ett hårkors att omfatta målet. Därefter gavs låskommando och om hårkorset stabilt följde målet kunde RB avfyras och målföljde med egen målsökare till målet helt autonomt.

 

Registrering av anfall var värdefulla vid utbildning av flygförare på AJ37 beväpningssystem, vid kontroll av systemets funktion eller när träffsannolikhetsbedömning skulle ske för en stridsrobot. Detta möjliggjordes med SIMRB75 tillsammans med en Videobandspelare vilkens registrerade bild avspelades efter flygpasset på flygdivisionen.

 

I systemet ingick följande enheter:

  • Simulerrobot SIM RB75

  • Indikator EP-13

  • Videobandspelare FB-5

Uppbyggnad och Funktion

 SIM RB75 var uppbyggd vikt och tyngdpunktsriktigt som en skarp RB75 och liknade till det yttre denne men saknade roder och domskydd. Det gick att förse RB med bortsprängbart domskydd.

Den hade samma målföljare som en skarp RB75 men saknade styrautomat och roderservon. Dessutom saknade den stridsdel, raketmotor och hydraulanläggning. Bilden från målföljaren matades förutom till EP-13 även till den i flygplanet placerad videobandspelare FB-5.

RB färgmärkning utgjordes av ett grönt band strax framför vingarna.

 

FB-5 var en ”moblitetsanpassad” videobandspelare som bland annat USAF använde i kombination Maverick AGM-65 Missile, det vill säga i svenska Flygvapnets RB-75 för utvärdering av förmågan att fånga in målet till låsning i robotens målföljare. Videosignalen var anpassad till amerikansk standard med annan linjefrekvens än vår PAL och NTSC varför det fordrade att man hade tillgång till en avspelare och en TV- monitor för detta format för att kunna visa resultatet. Ett antal avspelare anskaffades för AJ37-förbandens divisioner.

FB-5 anskaffades i begränsad omfattning och monterades "uppdragsanpassat" i flygplanen. Målindikator fanns dock i samtliga flygplan.

FB-5 tillverkades av TEAK i Japan, den var en ren inspelare men kunde i nödfall även användas som avspelare men detta krävde omkopplingar samt tillgång till en yttre anpassningsenhet för att avspelningen skulle kunna visas på en monitor. Inspelningen gjordes på en bandkassett och registreringstiden var 20 minuter per bandkassett.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-11-17

 

Källor: