Operativ Tidsperiod
 


                                          /---------------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

Avioniksystem S35E                                          Notis 1

 

 

 

 

 

S35E med 4 FT

S35E med 4 FT

 

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygföraren och att automatiskt styra ett flertal funktioner.

 

S35E var konverterad ur J35D och utrustad enbart för sin spaningsfunktion där alla systemenheterna även i denna version var samordnade till ett avioniksystem med en analog Datacentral.
På detta sätt uppnådde man ett, på flygföraren starkt fokuserat presentations- och manövreringssystem för flygplanets totalfunktion.

 

S35E saknade helt avionik för taktisk bekämpning. Därför utnyttjades lediga nos- och vapenutrymmen samt apparatrum i flygplankroppen för installation av optiskt vertikalkamerasikte och hög- och låghöjdskameror av olika utföranden. samt avionik för manövrering av dessa.

 

Avioniken i S35E moderniserades efter hand med bättre flygradio och styrautomat samt infördes även stallvarningssystem. Även bättre kameror och en mörkerspaningskapsel integrerades med avioniken liksom system för radarvarning från anfallande jaktflyg eller luftvärn samt radar- och IR-motmedel.

 

Vill du veta mera, klicka här

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2010-01-26