Operativ Tidsperiod

 

                              /----------------------------/

-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

        1945     1950                   1960                  1970                  1980                   1990

 

 

Avioniksystem S32C                                    Notis 1
 

 

 

 

 

 

 

S32C

Allmänt

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygförare och navigatör samt att automatiskt och manuellt styra olika funktioner.

S32C Lansen blev flygvapnets andra jetdrivna spanings-flygplan för flygning i alla väder och mörker. De olika systemenheterna samordnas genom flygplanets elkablage till ett avioniksystem där flygföraren och navigatören med sina indikatorer och reglage blev de centrala administratörerna. På detta sätt kunde man till vissa delar uppnå ett integrerat presentations- och manövreringssystem för flygplanets totala funktion.


Denna version av Lansen blev utformad för att kunna verka med en offensiv spaningstaktik och utrustades därför med lodkamerasikte, översiktskamera, höghöjdskameror, låghöjdskameror samt lysbomber mot mark- och sjömål för uppdrag långt utanför landets gränser.

 

Detta krävde en avancerad spaningsradar samt sofistikerad kamerautrustning och väl utvecklat kamerasikte.

 

Avioniken i S32C moderniserades efter hand i omgångar med införande av reservradio, styrautomat och ny igenkänningsutrustning samt kompletterad kamerautrustningen, nytt radarvarningssystem och radarmotmedel.

 

Vill du veta mera?

 

Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

Skrivet av Göran Hawée

 Senast uppdaterad 2009-12-12