Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Registrerutrustning Flygplan J32BDE

   Bandinspelare FB-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB och bE placering i J32BDE främre kabindel och i J32E bakre kabindel.

FB och bE placering i J32BDE främre kabindel och i J32E bakre kabindel.

 

 

 

 FB-6:1 och :2

FB-6:1 och :2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ME för FB-6:1 och :2

ME för FB-6:1 och :2

Större bild

 

Allmänt

 I flygplan J32BDE kunde en bandinspelare FB-6 med tillhörande manöverorgan installeras i förarkabinen samt i både förarkabinen och navigatörskabinen i J32E. FB medgav två-kanalers in- och avspelning på compact-kassetter av C60- och C90-typ, av LF-signaler i flygplanet.

 

FB-s uppgift var att registrera radiotrafik, samt i J32E  informationssignaler från radarvarnarsystemet INGEBORG och radiostörningsutrustning MERA.

 

I systemet ingick nedanstående enheter;

  • Bandspelare FB-6:1 i Förarkabin J32BDE

  • Manöverenhet ME FB-6:1 i Förarkabin J32BDE

  • Bandspelare FB-6:2 i Navigatörskabin J32E

  • Manöverenhet ME FB-6:2 i Navigatörskabin J32E

 FB-6:1 var i J32BDE monterad till vänster på förarstolskottet och dess ME FB-6:1 satt på en sidopanel V12 i främre förarkabinen.

 

FB-6:2 och dess ME FB-6:2  var i J32E monterad på en sidopanel V17 i bakre navigatörskabinen.

 

FB-6 med ME samverkade med följande utrustningar i flygplanen;

  • Interfonenhet Flygradio FR-21

  • Manöverenhet Flygradio ME-21

  • Radarvarnare INGEBORG (endast J32E)

  • Centralenhet MERA (endast J32E)

 Uppbyggnad och Funktion

 FB var tvåkanalig med tre ingångar. Den fjärrmanövrerades från sina respektive ME avseende inspelning, avspelning och snabbspolning. På FB fanns ett kassettuttag, som manövrerades med en återfjädrande dragknapp EJEKT vilken frigjorde mekaniskt kassetten vid uttag. Samtidigt påverkade den en strömställare som frigjorde tryckrullen från kapstan.

FB strömförsörjdes med 28 V likström från flygplanets kraftnät via styrning från berörd ME i alla funktioner.

 

ME hade sex tryckknappar, fem indikeringslampor och ett räkneverk. Fem av tryckknapparna användes för att påverka FB att starta för inspelning INSP eller avspelning AVSP eller att stanna STOPP. Vid val av spolning framåt FRAM eller bakåt BACK erhölls snabbspolning åt båda hållen. Den sjätte knappen CL nollställde räkneverket.

Vid intryckning av någon knapp gick pulser till FB för att starta den valda funktionen samt tändes berörd lampa för att visa vilken funktionsmod FB för tillfället arbetade i. Manövrering av inspelning eller avspelning kunde även ske med kontinuerliga signaler från andra enheter.

På räkneverket kunde bandläget avläsas och nollställas vid behov. En automatisk stoppfunktion i ME aktiverades när räkneverket passerade 0-läget.

Panelbelysningen och indikatorlamporna samt räkneverkets glödtrådsindikatorer kunde regleras med en reostat INNER LYSE på en sidopanel V17 i navigatörskabinen.

 

Avspelning och analys av det inspelade bandet från flygningen utfördes av flygföraren och navigatören på divisionen.

De inspelade LF-signalerna kan avspelas på standard 2-kanalers (stereo) kassettbandspelare och tvärtom.

 

Skrivet av Göran Hawée

 Senast uppdaterad 2020-02-12

 

Källor: Beskrivning J32DE del 2.