Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Registrerutrustning Flygplan AJ37

    Registrerkamera RKA-40

   Bandinspelare FB-2

 

 

 

 

 

 

 

 Registrerkamera RKA-40 och Exponeringsenhet placering i flygplanet

Registrerkamera RKA-40 och Exponeringsenhet placering i flygplanet

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 Registrerkamera RKA-40

Registrerkamera RKA-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exponerimgsenhet RKA-40

Exponerimgsenhet RKA-40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bandspelare FB-2 

Bandspelare FB-2 

 

Allmänt

 I flygplan AJ37 kunde en Registrerkamera RKA för fotografering  installeras i ändamål att filma flygplanens aktuella siktbild och presentationen och målet i Siktlinjeindikator SI och radarbilden på Centralindikator CI vid flygning. För ljudupptagning kunde en bandinspelare FB installeras.

 

Registrerkamerans huvudsakliga uppgift var att användas som hjälpmedel vid skjututbildning då den optiska delen i sikte användes av flygförare för inriktning av Automatkanon AKAN, Attackraketer ARAK och Robotar RB24. FB-s uppgift var att registrera radiotrafik, samt varnings- och informationssignaler från bakomvarnarsystemet..

 

I systemet ingick nedanstående enheter;

  • Registrerkamera RKA-40

  • Kamerahållare KH

  • Exponeringsenhet EE

  • Strömställare MAN EXPON

  • Bandspelare FB-2

  • Omkopplare MIK BAND (FB-2)

Uppbyggnad och Funktion

 RKA bestod av två enheter, dels den demonterbara kameran och dels den permanent fastsatta exponeringsenheten. Kameran monterades i en hållare på SI och var utrustad med ett separat pannskydd. Registrering kunde ske antingen av SI eller CI. Vid skifte däremellan vändes kameran 180 grader och en omkopplare på kameran ställdes i motsvarande läge SI/CI. Kameran utnyttjade 16 mm film.

 

För SI-registrering användes två utbytbara objektiv, ett vidvinkel- och ett teleobjektiv. De hade 25 mm respektive 65 mm brännvidd. Objektiven var försedda med gulfilter för erhållande av god kontrastverkan och kompensering av ljusbrytning i flygplanets frontruta. Före flygning monteras önskat objektiv.

 

För CI-registrering användes ett specialobjektiv med 20 mm brännvidd och konstruerat för sned fotografering mot CI. Registreringen startar på impuls från Radar PS-37 med en bild/antennsvep (1 bild/sekund).

På kameran finns ett tumvred för manuell filmframmatning, en indikator som visar när kameran arbetar samt en indikator för kvarvarande filmmängd.

 

KH var monterat på befintlig SI. Vid skifte av indikator vändes kameran 180 grader.

 

EE var permanent monterad långt fram och ovanför SI. Den var försedd med en omkopplare för inställning av filmkänsligheten i ASA samt hade en inbyggd fotocell för mätning av infallande ljus vid SI-registrering. EE-s uppgift var att med kännedom om filmkänslighet och infallande ljus lämna en spänning till RKA för inställning av rätt bländare.

 

RKA manövreras på följande sätt:

 Kameran kan startas och stoppas manuell med Strömställare MAN EXPON i läge T på marken eller under flygning.

 Automatiskt tillslag i luften (nosstället infällt) gjordes på Radarpanelen RP vid val av skedet ANF vid nedanstående tillfällen beroende på vapenval:

  • RB04 Vid Osäkring Os av vapenkretsarna eller då en modomkopplare ställdes i läge A1 eller A2. Kameran stannade åter vid Säkring och återgång till A0.

  • ÖVRIG BEVÄPNING. Vid Os . Kameran stannar åter vid .

FB var tvåkanalig med tre ingångar. Den startades manuellt eller automatiskt. Vid kontinuerlig drift var speltiden 45 minuter. Manuell start av FB gjordes med omkopplare MIK BAND på FR-24 manöverpanel i läge TILL eller vid radiosändning. Automatisk start av FB skedde då varningsoscillatorn får felsignal eller då signal erhölls från Bakomvarnare APP-27. Med omkopplaren i läge MIK BAND gick FB kontinuerligt och registrerade utgående och inkommande radiotrafik samt varnings- och informationssignaler. Med MIK BAND i läge FRÅN gick FB endast vid radiosändning.

 

Framkallning och utvärdering (Rättning) av filmen från flygningen utfördes av utbildad markpersonal med speciell utrustning i för detta avsedd lokal.

Avspelning och analys av det inspelade bandet från flygningen utfördes av flygföraren på divisionen i speciell avspelningsutrustning.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-02-10

 

Källor: Beskrivning AJ37 del 1, J35F del 2