Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Registrerutrustning Flygplan 35J

     Registrerkamera RKA 51

    Videobandspelare VB-1

 

 

 

 

 

 

 

RKA-51 monterad på Sikteshuvudet

RKA-51 monterad på Sikteshuvudet

 

 

 

 

RKA-51 med objektiv

RKA-51 med objektiv

 

 

 

 

Elektronikenheten och Videobandspelare VB-1 placering i flygplanet

Elektronikenheten och Videobandspelare VB-1 placering i flygplanet

 

 Allmänt

 I flygplan J35J kunde en registrerkamera installeras på befintligt Sikteshuvud i ändamål att digitalt fotografera flygplanens aktuella siktbild och målet under flygning.

 

Registrerkamerans uppgift var att användas som hjälpmedel vid skjututbildning då den optiska delen i Sikte S-7B31 användes av flygförare för inriktning vid skjutning med Automatkanon AKAN, Attackraketer ARAK och Robotar RB24, RB27 och RB28.

 

I systemet ingick nedanstående enheter;

  • Registrerkamera RKA 51

  • Kamerafäste

  • Elektronikenhet

  • Videobandspelare VB-1

Uppbyggnad och Funktion

 Registrerkameran RKA var en videokamera av CCD-typ med amerikansk videostandard 525 linjer EIA/RS-170 (30 bilder/sekund). Den avbildade riktmärket och målet via ett teleobjektiv. Den fick sin kraftförsörjning från flygplanets likströmsnät (29 volt) vilket inkopplades när flygplanets noshjul fjädrade ut vid start och kopplades ifrån vid landning.. Kameran var monterad på ett speciellt kamerafäste. Den var signalmässigt ansluten till en Elektronikenhet EE som vidarebefordrade den inspelade bildsignalen till en Videobandspelare VB för registrering. Kameran fick även en händelsemarkering direkt när beväpningssystemets avfyringsknapp trycktes in.

 

Kamerafästet var monterat på sikteskåpans bakre del.

 

Elektronikenheten var monterad i flygplanets främre apparatrum (noshjulsutrymmet). Den var ansluten till elnätet för 115 volt och tog emot olika signaler från flygplanets beväpnings- och kommunikationssystem. Där ingick händelser i siktesradarn och radarsiktet under anfall mot mål samt ljudupptagning från radiotrafik. En del av dessa vidarekopplades till systemets VB för registrering.

 

Videobandspelaren var även den monterad i  flygplanets främre apparatrum. Den registrerade bilden från RKA och händelsemarkeringar samt allt vad flygföraren hör själv. Signalerna förmedlades till VB via EE. VB startade liksom RKA när flygplanets noshjul fjädrade ut med kraft från flygplanets likströmsnät (29 volt). Registreringen fortsatte sedan till landningen eller om bandet tog slut. VB fick även den en händelsemarkering direkt när beväpningssystemets avfyringsknapp trycktes in.

 

Uppspelning och Utvärdering av det inspelade från flygningen utfördes av speciell markpersonal eller flygförare i PC-miljö. Resultatet redovisades tillsammans med eventuell utvärderingsresultat från registrering i Övningsrobot ÖRB27

  

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-02-03

 

Källor: Beskrivning J35/J del 3.