Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

Registrerutrustning Flygplan 35FJ 

    Registrerkamera RKA 26 J35FJ

   Reflexsikte RS 101

 

 

 

 

 

RKA-26 installation i flygplanet.

RKA-26 installation i flygplanet.

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RKA-26 manuellt tillslag

 RKA-26 manuellt tillslag

 

 

 

 Radaromkopplare V23

 Radaromkopplare V23

 

 

 

  RKA-26 strålgången

 RKA-26 strålgången

Större bild

 

 

 

  RKA-26 elinstallation i flygplanet

RKA-26 elinstallation i flygplanet

Större bild

 

 

 

 Reflexsikte 101

Reflexsikte 101

Större bild

 

Allmänt

 I flygplan J35F och J35J användes en kamerainstallation i ändamål att fotografera flygplanens Radarindikator under flygning vid taktiskt uppträdande. RKA-26 orginalbeteckning var B o H 200-PA. Vid installation måste Sikteshuvudet för Sikte S-7B3/31 bortmonteras och ersättas av ett av Svenska Aeroplan AB SAAB tillverkat Reflexsikte RS-101.

 

Registrerkamerans huvudsakliga uppgift var att i efterhand och i utbildningssyfte kunna spelas upp genomförda flyganfall mot radarmål för de flygförare som utbildades på flygplanversionernas beväpningssystem. Det kunde även i signalspaningssyfte eller en krigssituation filma eventuella olika störformer mot Siktesradarn för senare utvärdering.

 

Reflexsiktets uppgift var att ge plats för RKA-26 Kameraenhet samt fortfarande göra tjänst som visuellt riktmedel vid anfall med IR-robotar.

 

I systemet ingick följande enheter;

  • Kameraenhet  RKA 26

  • Ljusskärm LS RKA 26

  • Kamerastyrenhet KSE

  • Strömställare SS RKA 26 TILL/FRÅN

  • Radaromkopplare RO V23

  • Reflexsikte RS-101

Uppbyggnad och Funktion

 RKA- enheten bestod av registrerkamera med prismatillsats och var monterad på en i höjd- och sidled justerbar bädd vilken var monterad på en fästplatta ovanför Radarindikatorn RI. Fästplattan var monterad på instrumentpanelen. Installationen medgav kassettbyte med kameran monterad.

Kameraobjektivet var försett med prismatillsatsen som bröt de från ljusskärmen inkommande strålarna så att de kom in i objektivet. Det arbetade med 16 mm film och kunde laddas med 15 meter. RKA fick arbetsspänning från 29V likströmsnätet antingen via separat SS RKA-26 eller RO V23 i läge TYST eller SÄNDN. Kamerans exponering styrdes helt av KSE.

 

LS var med en snabbkoppling fäst med på instrumentpanelens front. Den förhindrade att inkommande ljus störde indikatorbilden och ombesörjde att den reflekterades till kamerans prismatillsats. Skärmen tillät även avläsning av radarbilden från flygföraren.

  

KSE var placerad framför RKA och var fastsatt på dess fästplatta. Enhetens uppgift var att styra kamerans slutar- och filmframmatningsmekanism vid fotografering av RI dels under målspaningsskedet vid B-scopspresentation och dels efter radarlåsning på målet vid F-scopspresentation. Enheten var uppbyggd med transistorer med kretsar för pulsformsteg och pulsgeneratorer samt manöverreläer. KSE avgav manöverpulser till RKA manöverapparat vilken hade olika frekvens vid B-scop- eller F-scopspresentation. Vid B-scop styrdes kamerans slutare synkront med radarantennens sveprörelse, vilket gav en exponering med 2-3 bilder/sekund beroende på svepval (120- eller 40 grader). Vid F-scop ökade bildfrekvensen till 6 exponeringar/sekund. Omkopplingen skedde på signal från radarns logik fört spaning eller målföljning.

  

RS 101 hade ett fast riktmärke utan korrigeringar och var endast till för optisk inriktning av IR-robotar RB24 och RB28 i Hundkurveanfall HK. Dess installation förändrade inte funktionen hos övriga sikte S-7B3/31 apparater under anfall med radarsiktet. RS sikteshuvud innehöll de enheter som alstrade den optiska siktbilden. RS -s fästplatta var utformad så att det kunde monteras på det ordinarie siktetshuvudets konsol. Det anslöts till flygplanets elkretsar med ett stifttag i fästplattan. RS var försedd med en täckplatta där en Omkopplare OK och ett Vridmotståndet VM  med en Lamphållaren var monterad. Siktbilden hade formen av en prick omsluten av en cirkel. Den alstrades genom en streckplatta belyst av en glödlampa via ett optiskt system och reflekterades upp på det fasta reflexglaset. Där uppfattades den av flygföraren som om den låg på oändligt avstånd från flygplanet.

 

RS fick sin strömförsörjning från flygplanets strömförsörjningsnät förutsatt att flygmotorn startat och RO V23 står i lägena TILL, TYST eller SÄNDN samt att OK som hade tre lägen, MÖRKER-FRÅN-DAGER manövrerades enligt följande;

  • Med OK i läge MÖRKER ställdes lämplig ljusstyrka in steglöst med VM.

  • Med OK i läge DAGER lyste riktmärket med maximal styrka.

  • Med OK i FRÅN var Riktmärket släckt.

Framkallning samt Utvärdering av det filmade anfallen från flygningen utfördes av tekniker respektive flygförare i för detta avsedd utrustning och lokal. Det förevisades sedan i utbildningssammanhang med 16 mm filmprojektor för flygförare men även för speciellt utbildade tekniker i marktjänst som genomgått systemutbildning.

  

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-02-09

 

Källor: Beskrivning J35F/J del 2/3.