Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

 

Operativ Tidsperiod   

 


Registrerutrustning Flygplan 35ABDFJ

 Registrerkamera RKA-19B J35A

Registrerkamera RKA-14C J35BDF

Bandspelare FB-2 J35BDF
Bandspelare FB-7 J35J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKA-19B i KH på sikteshuvudet och med OHM

RKA-19B i KH på sikteshuvudet och med OHM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKA-14C på KS på sikteshuvudet

RKA-14C på KS på sikteshuvudet

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB-2

FB-2

 

 

 

Allmänt

 I flygplan J35A och J35BDF kunde en registrerkamera installeras på befintligt Sikteshuvud i ändamål att fotografera flygplanens aktuella siktbild och målet under flygning och ger en registrering av flygförarens riktförmåga. RKA-14C var av fabrikatet Spectro Recorder MK 3. För ljudupptagning kunde en bandinspelare FB-2 av fabrikat LME installeras.

 

Registrerkamerornas huvudsakliga uppgift var i första hand att användas som hjälpmedel vid skjututbildning av flygförare med Automatkanon AKAN, Attackraketer ARAK och  Robotar RB24 och RB28. Bandspelarens uppgift var att registrera radiotrafik och ljudsignaler från andra system.

 

I systemet ingick nedanstående enheter;

 • Kamerahus RKA-19B

 • Objektivhus dagdel OHD

 • Objektivhus mörkerdel OHM

 • Kamerahållare KH

 • Reläbox RX

 • Registrerkamera RKA-14C

 • Kamerastativ KS.

 • Bandspelare FB-2

 • Bandspelare FB-7

 • Omkopplare OK FB-2  BSP / FRÅN / TILL

Uppbyggnad och Funktion

 RKA-19B hade ett Kamerahus för film och spolsystem samt  två utbytbara objektivhus, det ena, OHD försett med objektiv för fotografering av siktets dagdel (vänstra reflexglaset) det andra med objektiv OHM för fotografering av siktets mörkerdel (högra reflexglaset). RKA var monterad på en speciellt kamerahållare. Den var elektriskt kopplad till RX för att elektriskt styras från denna.

 

KH var monterad på Sikteshuvudet till Sikte S-6B på så sätt att kameran med objektiven fick siktets riktmärke och målbilden speglat och fokuserad på filmen i kamerahuset.

 

RX var monterad i förarkabinen och ansluten till systemet för hur RKA skulle styras för filmning. Den omvandlade styrspänningen, som var 29 V likspänning till pulser med en frekvens på 2 pulser/sekund.

 

Styrvillkoren för när RKA-19B skulle arbeta bestämdes uteslutande av Vapenvalet Vv och strömställarna för Osäkring Os samt Avfyring Avf enligt följande:  

 • Vv AKAN. RKA startar vid Avf, stannar när Avf avbryts.

 • Vv ARAK. RKA startar vid Avf, stannar vid Säkring .

 • Vv RB. RKA  startar vid Os, stannar vid Avf.

RKA-14C hade ett Kamerahus för film och spolar samt ett  objektiv som fokuserade på siktets riktmärke och via reflexglaset även målet. RKA var var monterad på ett speciellt kamerastöd KS. Den hade en inbyggd funktion för konstant bildfrekvens och var elektriskt kopplad till beväpningssystemet  för att elektriskt styras från detta.

 

KS var monterad på Sikteshuvudet till Sikte S-7B31 på så sätt att kameran med objektiven fick siktets riktmärke och målbilden direkt fokuserad på filmen i kamerahuset.

 

Styrvillkoren för när RKA-14BC skulle arbeta bestämdes uteslutande av Vapenvalet Vv och strömställarna för Osäkring Os samt Avfyring Avf enligt följande:

 • Vv AKAN. RKA startar vid Avf, stannar när Avf avbryts.

 • Vv ARAK. RKA  startar vid Os, stannar vid Avf.

 • Vv RB. RKA  startar vid Os, stannar vid Avf.

 Bandspelaren FB-2 var tvåkanalig med tre ingångar. Den startades manuellt eller automatiskt. Vid kontinuerlig drift var speltiden 45 minuter. Manuell start av FB gjordes med OK  i BSP i kabinen eller vid radiosändning. Med tillslagen FB gick den kontinuerligt och registrerade utgående och inkommande radiotrafik samt summerton från RB24 och målindikeringssignal från IR-spanaren 71N. Med OK i läge FRÅN gick FB endast vid radiosändning.

FB-2 ersattes efter 1988 i J35J av FB-7 med samma infästning och funktion. En bandinspelare SONY Walkman med stereo in- och avspelningsfunktion anpassades att rymmas till FB-2 yttermått och erforderlig elektronik för signalanpassning och strömförsörjning och styrning tillverkades att passa i FB-2 ställe.

 

Framkallning och utvärdering (Rättning) av filmen från flygningen utfördes av utbildad markpersonal med speciell utrustning i för detta avsedd lokal.

Avspelning och analys av det inspelade bandet från flygningen utfördes av flygföraren på divisionen i speciell avspelningsutrustning.

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-06-02

 

Källor: Beskrivning J35F/J del2/3