Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

F9/5 Radarvarnare

 

 

 

Den bakåtriktade antennenheten
för F9/5 ovanför utloppet
Större bildDe tre bakåtriktade hornantennerna
Större bild

 Indikatorenheten med visning
i fem riktningar styrda av F9/5
Den sjätte rakt fram styrs av App 11


A32A Runda fönstret framför magasinen döljer den främre högra varnarantennen
Större bild


Radarvarnaren App 11 installerad i nosen på remsfällare Box 3

 

Motmedel intog under kalla kriget en alltmer central roll för ett flygplans överlevnad i en stridsmiljö, där flera nya hotbilder hade etablerats.
En stor förbättring infördes i mitten av 1960-talet för Attacklansen A32A och Spaningslansen S32C.

Radarvarnaren F9/3 ersattes då av vidareutvecklad version F9/5. Denna hade ytterligare två, snett framåtriktade skrovplacerade antenner på flygplanets framkropp, för upptäckt av strålning snett framifrån.
Dessutom tillkom en ny indikatorenhet som ersatte lamporna i F9/3.

Vid radarbelysning från annat flygplan, visas detta genom en optisk indikering i aktuell riktning på indikatorenheten.
En akustisk varning sker samtidigt genom flygförarens hörtelefoner. Detta är en allmän varning till flygföraren och utgörs av en ton med samma frekvens som den belysande radarns PRF.
 

Kapsel Box 3 med Radarvarnaren Apparat 11

Genom möjlighet att under H-vinge hänga motmedelskapseln Box 3, som var avsedd för att undanröja hot, dels från radarstyrt luftvärn genom remsfällning, dels för hot från IR-styrda jaktrobotar genom fackelfällning.

I nosen på Box 3 var radarvarnaren App 11 installerad. Denna var framåtriktad och avsedd att detektera och varna för markradarstationer på frekvensbanden
S (2–4 GHz) och C (4–8 GHz).

Signaler från App 11 visades på indikatorenheten, genom att tända pilen rakt fram (klockan 12).

Genom dessa åtgärder hade en 360 graders täckning uppnåtts. Detta visades på indikatorn, där en pil styrdes av respektive antennmottagare. Därmed kunde samtidigt visas flera belysningskällor (emittrar) i olika riktningar.

Avsikten med att täcka S- och C- banden var att varna för markradar som ofta var integrerade med kanonluftvärn eller luftvärnsrobotförband. Detta var nödvändigt, då målen för attackförbanden vanligen hade skydd av samgrupperade luftvärnsförband.
För S- och C-banden visades endast signaler med en pulsrepetition frekvens, PRF över 400 Hz. Härmed begränsades indikeringen från App 11 till radarstationer för eldledning.
Spaningsradar med lägre PRF uteslöts, då dessa inte var ett hot mot flygplanet.

Sammanställt av: Stig Hertze


Källor:
Beskrivning Apparat F9-5
Motmedel inom flygvapnet 1950–2005
FOI Orienterar om Telekrig
Beskrivning S32C

Senast uppdaterad: 2019-10-06