Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

            /========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Bakomvarnarradar PQ-17/A.                  Notis

Apparatenhet PQ-17/A
Apparatenhet PQ-17/A

 

Apparatenheten med avtagen kåpa

Apparatenheten med avtagen kåpa

 

S 29 C med bakomvarnar-antenn bakom radomen längst bak (mörk del)

S 29 C med bakomvarnar-antenn bakom radomen längst bak (mörk del)

 

Antenn till PQ-17/A (den som sitter bakom radomen).

Antenn till PQ-17/A (den som sitter bakom radomen).

 

 

Den första bakomvarnarradarn AN/APS-13 var inte särskilt tillförlitlig med sin korta räckvidd och urskillningslösa larmande (se notis om AN/APS-13).

För spaningsflygplanet S 29C  ”Tunnan” undersöktes därför en lämpligare utrustning.

 

Man önskade varnas för bakifrån kommande jaktflygplan försedda med siktes- eller spaningsradar. Vad var naturligare än utnyttja det anfallande flygplanets egen strålning. En radar-mottagare konstruerades därför där detektering av mottagen bestrålning resulterade i en varning på instrumentpanelen och ljud i hörtelefonen.

 

Den första konstruktionen tog emot signaler på S-bandet (2 000 – 4 000 MHz) men efterhand ändrades jaktflygplanens radarfrekvenser till X-bandet ( 8 000 – 10 000 MHz) eftersom det resulterade i mindre dimensioner på antenner och övrig utrustning, och därför ändrades även PQ-17 frekvensband till X-band.

 

För att inte markbundna spaningsradarstationer på X-bandet skulle orsaka larm kunde mottagen pulsrepeterfrekvens inställas så att det bara var en högre frekvens (c:a 2 000 Hz) som kunde orsaka larm. De lägre pulsrepeterfrekvenserna användes av markradarstationerna eftersom det medgav längre räckvidd.

 

Med hjälp av en speciell signalgenerator kunde bakom-varnarradarn inställas så att de två yttre lamporna (av totalt fyra) tändes först d.v.s. vid svagaste signal. Vänster lampa för signaler kommande från vänster och motsvarande för höger lampa. Vid ytterligare starkare signal skulle de två inre lamporna på motsvarande sätt tändas. Tändes de båda inre lamporna samtidigt var bestrålaren rakt bakom mottagaren. Samtidigt hördes en ton i flygförarens hörtelefoner.

 

 

 

Källa: Beskrivning över radarstation PQ-17/A

Sammanställt av K-G Andersson