Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 


Operativ Tidsperiod


 

Radarhöjdmätare PH-10/A

 

PH-10 Apparatenhet, antenner och instrument
PH-10 Apparatenhet, antenner och instrument

Större bild

 


HF delen
Mottagare till höger  
Sändare till vänster

Större bild

 

 

Utrustning för mätning av ett flygplans höjd över underliggande terräng eller vatten. 

Kort beskrivning.

1947 inköptes från surpluslager en amerikansk radarutrustning för höjdmätning i flygplan, AN/APN-1.

Efter prov på Bromma lab beslöts 1949 att anskaffa 150 utrustningar för montage i flygplan Tp47, T18 och S18A. Den svenska beteckningen blev PH-10/A och det var främst flygplan som skulle operera över hav som försågs med detta hjälpmedel.

Utrustningen bestod av sändtagare, två ”cigarrantenner” och ett visarinstrument. Radarn var frekvensmodulerad med triangelvåg och fungerade i princip som beskrivs under radarhöjdmätare PH-11.

 

Frekvensområdet var 420 – 460 MHz med mätområdena 0....400 feet respektive 0....4 000 feet.

 

1955 modifierades PH-10/A för att visa höjden i meter i stället för feet. 

 

Källa: Bl.a. Krigsarkivet, Flygförvaltningen, Materielavdelningen, inkommande H-handlingar 1947, Ser  F1, vol 15.

 

Skrivet av K-G Andersson

 

Senast uppdaterad 2016-02-11