Provningsutrustningar PN-50

Frekvensmeter W1649

Frekvensmetern användes i Flygvapnet för att mäta PN-50 sändarfrekvens.
Den här modellen var försedd med en inbyggd kraftenhet som anslöts till 220 V AC.
I locket fanns kablar för anslutning till PN-50 sändarutgång. Vid kontroll av PN-50 monterad i flygplan användes den utdragbara antennen för trådlös anslutning.

Tillverkare: Salford Electrical Instruments Ltd, England

Oscillatorröret CV6 med sin avstämningsring.

Här sitter den utdragbara antennen och oscillatorns reservrör. Rören var speciellt utvalda.

Verkstadstestutrustning WTG-50

WTG-50 användes för reparation och översyn av PN-50. Nedre delen av testutrustningen var en signalgenerator för 170-250 MHz och den övre delen var en pulsgenerator och ett enklare oscilloskop.
Pulsgeneratorn lämnade modulatorpulser till signalgeneratorn. Tiullsammans kunde de simulera signalerna från navigeringsfyrarna Eureka och Babs. Pulsformerna kunde studeras med oscilloskopet. Den nedre delen innehöll även utrustningens kraftenhet. 

Tillverkare: Murphy Radio, England

 

Slutprovningsplats för PN-50 SM-enhet vid CVA i Arboga.
Lägg märke till den speciella centralt placerade testracken för anslutning av SM-enheten till spänningsförsörjning och provningsutrustningar.

Frekvensmeter PN-50, PHIL-RP 914.508

Frekvensmetern var avsedd för mätning av frekvensen hos den pulsmodulerade sändaren i PN-50. Den ersatte den föråldrade frekvensmetern W1649. Den drevs med +28 V från flygplanets batteri.
Den anslöts trådlöst till PN-50 sändare med hjälp av PP-50 hjälpantenn.

Tillverkare: Philips Teleindustri AB, 1972.

   

Radarprovare PP-50, PHIL-RP 122.24

Vid provning av PN-50 i flygplan placerades PP-50 på marken intill flygplanet och anslöts till +28 V. Manöverlådan togs med upp i cockpit så att man därifrån kunde styra PP-50 funktioner. För kommunikation med PN-50 hade PP-50 två utdragbara antenner, en för sändaren och en för mottagaren. Dessutom fanns en hjälpantenn som placerades en bit framför flygplanet.

Tillverkare: Philips Teleindustri AB

   

Foto Flygvapenmuseet och K-A Kulin, text Göran Svanborg - 2018-05-15