Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Operativ Tidsperiod


      /-------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

Navigeringsradar PN-53/A

Föregångare till PN-50Indikator PN-53

Indikator

 

Bakgrund.

Efter riksdagsbeslut 1948 att flygflottiljen i Västerås (F1) skulle ombeväpnas från bomb- till nattjaktsflottilj anskaffades flygplanet Mosquito från England. I Sverige fick maskinen beteckningen J30. I utrustningen ingick siktesradarstationen PS-20/A (SCR-720) med navigeringstillsatsen PN-53/A (SCR-729F)
PN-53 var en föregångare till PN-50, flygvapnets navigeringssystem under 45 år (1954 - 2000)
Förutom navigeringsfunktionen innehöll denna enhet en IK-frågefunktion. Denna funktion gav möjlighet att för övnings-ändamål aktivera en IK-svarstation PI-15/A
vars svar presenterades både på PS-20 och PN-53 indikator.

J30 ubyttes 1953 mot J33 Venom. Detta flygplan skulle ha den nya navigeringsradar PN-50/A. Denna var dock inte leverans-klar utan man flyttade tillfälligt över PN-53/A till J 33. För att få in materielen i flygplanet monterades IK-stationen PI-15/A ur vilket inte skapade några större problem eftersom PI-15 och PN-53 till storlek och utseende var ganska lika.

Navigeringsfunktion
Vid navigering utsändes pulser via en rundstrålande antenn. Dessa togs emot av en navigeringsfyr Eureka, som svarade. Svaret togs emot av flygplanets två skilda monterade antenner och genom att jämföra signalstyrkan mellan antennerna kunde riktningen till fyren bestämmas.
Vid landning sände stationen ut pulser liksom vid navigering men mottagande station Babs, tog bara emot pulser i en smal lob utefter landningsbanans förlängning. Svaret gavs växelvis i två lober, en till vänster och en till höger om banans symmetri-linje. Pulserna var av olika längd i de båda loberna vilket medförde att det gick att avgöra flygplanets läge i förhållande till landningsbanan.

 

IK frågefunktion.

Vid igenkänning sändes en frågepuls ut och om det mottagande flygplanet var ”eget” svarade den med en förut-bestämd kod.
 

Tekniska data:
Sändningsfrekvens:
  - Vid navigering och landning   193 MHz
  - Igenkänning                            183 MHz
Mottagningsfrekvens för:
  - Navigering                196 MHz
  - Landning                   190,5 MHz
  - Igenkänning              183 MHz
Pulseffekt 350 W
Pulslängd 5 µs
Räckviddsområden 16, 80 och 160 km

Källa:
Provisorisk beskrivning över flygburen radarnavigations-utrustning  PN-53/A (1955) 

Sammanställt av: K-G Andersson

 Senast uppdaterad: 2009-06-16