Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 


Manöverenhet 2 Fr-21

FV Beteckning M3955-021348
Ursprungsbeteckning SRT 00044-0000

 

 

 

 
ME2 Fr-21 Prototyp

ALLMÄNT

Fr-21 ME2 utvecklades av SRT Järfälla för att ingå i Fr-13-
Fr-21 (Fpl35D), Fr-21-21 Fpl35F (och senare 35D) och FR28-FR21 systemet i Fpl35F.
Enheten placerades i fpl på vänster panel i kabinen.
Totalt tillverkades ca 350 enheter.

Konstruktion och funktion

Samtliga i flygvapnet förekommande Styrdatakanaler programmerades in i enheten genom hårdvaruvirning.
Genom vredet och knapparna 1-6 kunde styrdatakanalerna sedan manuellt väljas.
I kanalvalskontakten förprogrammerades (valdes) de styrdatakanaler som man önskade i den sektor respektive flygplan opererade i.
Speciella uppdrag i anknytning till annan sektor o.s.v. kunde naturligtvis också programmeras in.
Vid intryckning av + knappen valde Signalanalysatorn automatiskt kanal från inprogrammerade kanaler i kanalvalskontakten.
Fpl medförde flera kanalvalskontakter i apparatrummet. 

Tryckknapparna E, F, G och H utgjorde allmänna kanaler i det fall FR-21 användes i Reservfunktion. 

Minusknappen överförde Reservfunktionsvalet av frekvenser till klartextfrekvensväljaren på systemets huvudmanöverenhet.

Enheten och kanalvalskontakten var HEMLIGA. 

Mer information om Flygvapnets Styrdatasystem finns under denna länk på vår hemsida.
 

 

 Programutrustning Fr-21
 ME2

För underhåll och programmering av enheten och kanal-valskontakten tillverkades en Programutrustning ME2 Fr-21. Se bild. 

Kuriost nog ville dåvarande handläggaren på FMV/Flyg-elektrobyrån KG Bohlin inte ha någon standardplåtlåda utan en låda i ”sjödränkt ek !”.

Så blev det förstås, en låda som blev både vackrare och faktiskt billigare. 

Källor:
Lars V Larsson AEF
Arne Larsson AEF

Senast uppdaterad 2008-01-29