Operativ Tidsperiod

 

 

 

Kurshorisont KH-1
 

 

J21 Förarplats
Större bildKH-1 centralt placerad
Större bildEnheternas placering i Fpl
Större bild
 

KH-1 utvecklades av AGA för Fpl21 version A-2 och A-3.
KH-1 var för sin tid ett mycket avancerat instrument som förenade de väsentliga egenskaperna hos:

 • Fjärrkompass

 • Kursgyro

 • Horisontgyro

KH-1 omfattade följande, från varandra skilda enheter,

 

Gyroenhet med:

 • Stativ

 • Gyrohus med kardanring

 • Horisontgivare

 • Låsningsdetaljer

 • Balanseringsdetaljer

Instrumentcentral med:

 • Kompass

 • Kursvisare

 • Horisontinstrument

 • Tryckknappar till låsningssystemet

Förstärkare
Omformare
Låsmotor
Låsrelä
Horisonttrim


Detaljerad funktionsbeskrivning framgår av beskrivning nedan

Sammanställt av: Stig Hertze

Källor:
Flygvapnets Navigationshandbok
- Kompassystem och attitydreferenser
- Beskrivning över Kurshorisont KH-1 Flygvapnet 1949
   (pdf-fil 28MB)
Senast uppdaterad: 2018-03-25