Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Motmedelskapsel KB
Rems- och fackelfällare

 

 


Motmedelskapsel KB under H-vinge på SK37E
Större bildManöverapparat KB
Större bild

Större bild

Exempel på fällning av Facklor
Större bild

 

 

1963 beställde flygvapnet från Arenco en störkapsel för flygplan 37 och S35E. Denna skulle baseras på erfarenheter från Box 3 och klara hastigheter upp till Mach 1,5 på höjder upp till 25 000m.

Den nya Kapsel KB, var försedd med en remsfällare med bredbandigt remsmaterial av försilvrad nylon (senare aluminerad glasfiber) avsedda att genom sina sammanlagda reflexer skapa bredbandiga remsstråk som kunde dölja ett mål inne i remsmolnet.
Alternativt genom remspuffar, skapa flera ekon som kunde utnyttjas som skenmål för avhakning av följande radar.

Kapsel KB var den sista i en serie av fällare inom svenska flygvapnet som byggde på samma princip att packa remsbuntar i långa rör i ett kapselhölje.
 

Jaktrobotar med IR-målsökare -nytt hot under Kalla Kriget

1956 blev de första flygplanburna IR-robotarna Falcon och Sidewinder, utvecklade i USA, operativa.
En helt ny hotbild blev en realitet tio år senare, med introduktionen av enmansbetjänade IR-robotar (Manpads) som avfyrades från marken. Exempelvis robot, RB 69 i Svenska Armén 1970.
 

Läs mer om robotar hos Arboga Robotmuseum
 

Under det Kalla Kriget utgjorde IR-robotar det största hotet mot flygplan och helikoptrar. Under denna period uppskattas att 2/3 av alla förluster förorsakats av jaktrobotar med IR-målsökare.
 

Facklor som motmedel

Det mest uppenbara motmedlet var, att från det hotade flygplanet, fälla facklor med en spektral fördelning som motsvarar jetmotorflamman. Syftet var att få sökaren i roboten att låsa på en fackla varvid flygplanet undkommer attacken.
Fällning av facklor initierades inledningsvis genom att besättningen, i flygplanet eller helikoptern, visuellt upptäckte den annalkande IR-roboten.
Med åren utvecklades robotmålsökare med en mer avancerad spektral känslighet, ”två färger”.
Facklors spektrala fördelning utvecklades på motsvarande sätt. Vidare utvecklades robotskottvarnare som snabbt detekterade en annalkande robot och automatiskt utlöste facklor.
 

Kapsel KB förses med Fackelfällare.

I kapseln KB:s akterdel, ursprungligen planerat för installation av radarvarnare, placerades en fackelfällare. Facklorna var tillverkade av flera leverantörer, med något olika utförande och prestanda
Därmed blev kapsel KB ett närmast komplett motmedel för skydd mot IR-robotar.
Kapsel KB modifierades och framgångsrika prov utfördes under 1975 och senare, med utvärderingsutrustningar från främst FOA.

 

Läs mer: Tp84:s IR-facklor skydd mot robotar
(FVN 1993 nr 2)

Sammanställt av Stig Hertze


Källor: Motmedel inom flygvapnet 1950–2005


Senast uppdaterat 2019-10-19