Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Kapsel KA

 

 

SF 37 med Kapsel KA under vänster vinge
Större bild

 

 

Denna störkapsel var avsedd att störa fientlig radar med riktad störning med hög effekt över ett brett frekvensområde. Styrning av kapseln och aktivering av inställd störmod utfördes av piloten. De tillgängliga störmodena aktiverades därefter av mottagaren i störkapseln.
 

Tre störmoder fanns tillgängliga:

1 Vågformsrepetition

Användes för att vilseleda en radar som arbetar med lobrotation för att hitta vinkeln i höjd och sida till målet. Lobrotation var en målföljningsmetod för till exempel eldledningsradar för luftvärn (RBS 77) eller siktesradar i ett jaktplan.
Störningen sker genom att antennens rotations-hastighet mäts in och att sedan en motpuls sänds ut som matchar rotationshastigheten.
Detta får radarn att på nytt söka efter målets läge där det inte finns och målföljningen blir felaktig eller tappas helt.

 

2 Vågformsmaskerande störning

Svepstörning med inställbar mittfrekvens och bandbredd. Frekvensinmätningsutrustning fanns dock ursprungligen inte i kapseln, men med erfarenhet kunde operatören uppskatta den belysande frekvensen inom ca 500 MHz.
Brus kunde sändas ut kontinuerligt eller intermittent.
Det fanns också möjlighet att synkronisera intermittensen med ett roteflygplan via en radiolänk i kapseln för att åstadkomma synkron glimtstörning. Detta är den klassiska styrningsformen som endast producerar ett brusmoln kring flygplanet för operatören på en spaningsradar, ju större moln desto bättre skydd
 

3 Vågform puls avståndsgrindavhakning

Mottagare i KA kunde triggas av inkommande puls, som då kunde skicka ut en 0,25 µs lång svarspuls, vars fördröjning kunde varieras.

 

Kapsel KA användes av naturliga orsaker mycket sparsamt på förband.

 

KA visades ha otillräcklig bandbredd och klarade dessutom inte av att störa samtidiga multipla hot. Bland annat av dessa skäl togs U22 fram som tillverkades under 1981-1988.
 

Sammanställt av Stig Hertze


Mera informationStörande flygutbildning

Ur FlygvapenNytt 1985 nr 1

Källor: Motmedel inom flygvapnet 1950–2005

Senast uppdaterat 2019-10-19