Operativ Tidsperiod
 

 

       /------------------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 

KH-29 översikt
Större bild

 

 

Gyroenheten
Större bild

 

Instrumentcentralen centralt placerad i S29C

Större bild

 

 

Kontrollpanel KH-29

Instrumentcentral
(ur SFI S29C)

Större bild

Kurshorisont KH-29


Kurshorisont KH-29, avsedd för Saab J29 Tunnan, var en efterföljare och utveckling av KH-1 som utvecklats av AGA för Fpl21.
KH-29 var för sin tid ett mycket avancerat instrument som förenade de väsentliga egenskaperna hos fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot.

 

Systemets förtjänster var att flygning kunde genomföras utan yttre referenser i moln och mörker. Därmed ökade flygplanets taktiska nyttjande.

 

Anläggningen i sin helhet bestod av följande enheter.

  • Gyroenhet

  • Instrumentcentral

  • Signalförstärkare

  • Låsmotor

De avkännande organen var inrymda i gyroenheten, placerad i flygplanets bakkropp framför fenan.

Gyroenhetens fundamentala del utgjordes av ett kardanupphängt gyrohus som innehöll ett vertikalgyro. På gyrots axel satt rotorn i en jordinduktionsgenerator, som utgjorde kompassgivaren.
I gyroenheten ingick även avkänningsorgan för flygplanets lutning i tipp och rollplanen.

Informationen från gyroenheten överfördes till instrumentcentralen placerad centralt på instrumentbrädan. Instrumentcentralen innehöll en kompassindikator där flygplanets kurs framgick vidare en horisontindikator där horisontbalken framställdes på ett bildrör.

 

Den kardanska upphängningen av gyrot medgav en maximal vinkel mellan gyrots och flygplanets höjdaxel av 70 grader i tipplanet och 110 grader i rollplanet.
Utanför dessa områden skyddas gyrot av en låsmekanism.

 

Begreppsförklaringar

(Ur Flygvapnets Navigationshandbok)

  • Kursgyro, gyrokompass, kursvisarinstrument i flygplan, komplement till magnetkompassen. Kursgyrot visar stabilare kursvärden än en magnetkompass under exempelvis stigning och sväng.

  • Horisontgyro, gyrostabiliserat flyginstrument, som i form av en flygplanssymbol i instrumentet visar lutningen av ett flygplans längd- och tväraxlar i förhållande till horisonten.

  • Fjärrkompass har en avkännare för magnetfältet, placerad på en magnetiskt sett gynnsam plats i flygplanet. Kursen överförs från kursgivaren till en eller flera indikatorer i flygplanet på elektrisk väg.

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2019-04-29


Källor:
Flygvapnets Navigationshandbok
Beskrivning över Kurshorisont KH-29 1952

SFI S29C 22/10 1954 (Senast uppdaterad 1969-06-08)