Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Operativ Tidsperiod


                                  
/
--------------------/
     ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------  
           1945    1950               1960                1970               1980                1990

 

 

Avioniksystem J32B                        Notis 1
 


J32B med JRAK och B24
J32B
med JRAK och B24


Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för flygförare och navigatör samt att automatiskt eller manuellt styra ett antal funktioner.
J32B Lansen avsågs att bli flygvapnets första allvädersjaktflygplan, d v s att kunna bekämpa mål i alla väder och mörker. De olika systemenheterna samordnas genom flygplanets elkablage till ett avioniksystem där flygföraren och i synnerhet navigatören med sina indikatorer och reglage blev den centrala administratören.
På detta sätt kunde man till vissa delar uppnå ett integrerat presentations- och manövreringssystem för flygplanets hela totalfunktion.

Denna version av Lansen blev utformad för att verka med taktiken Hundkurveanfall HK med jaktrobotar och Jaktkurveanfall JK med jaktraketer och automatkanoner.

Detta krävde en avancerad siktesradar med målföljefunktion i tre kordinater – avstånd, sida och höjd samt ett väl utvecklat sikte för både dag och i mörker och i moln.
Avioniken i J32B moderniserades efter hand i omgångar med införande av styrautomat, IR-kamera, skjutgränsberäknare och reservradio, samt ny igenkänningsutrustning.

Vill du veta mera?

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2009-12-02