Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

IR- och Radarmotmedel JA37C/D

 

Fackelfällare BOY 401 och Remsfällare BOL 451

 

 

 

JA37 med full beväpning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fackelfällare i balk H7H
 Fackelfällare i balk H7H

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remsfällare i lavett 74 i balk R7V

Remsfällare i lavett 74 i balk R7V

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

Remsfällare

Remsfällare

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manöverpanel fällare

Manöverpanel fällare

Större bild

 

 

Gashandtag med fällknapp

Gashandtag med fällknapp

Större bild

 Allmänt 

Till flygplan JA37 anskaffade motmedel mot IR- och radarmålsökande system för att avleda målföljning med fientligt inriktningssystem och robotmålföljning.

I IR-fallet utgjordes dessa av brinnande Facklor med i möjligaste mån varierande temperatur i syfte att vilseleda IR-målsökande vapen.

I radarfallet utgjordes dessa av Remsor (av metall) anpassade i frekvens till flygburna radarsystem företrädesvis på X-bandet (10 GHz) i syfte att skapa falska radarekon och vilseleda radarmålsökande vapen.

 

Systemet bestod av följande delar:

  •  Fackelfällare BOJ 401

  •  Remsfällare BOL 451

Uppbyggnad och Funktion

 BOY var ett system för fackelfällning och BOL var ett system för remsfällning. Manövreringen gjordes från förarkabinen. Presentationen för flygföraren var audiell och visuell.

 

Två Fackelfällare BOY kunde installeras på flygplanet, var och en med egen kraftenhet och elektronik. En fällare hängs under vardera vingen i balkläge 10 och 11 på balk H7 (H7V och H7H). Facklorna låg i två lager i fällaren med maximalt 2 x 6 facklor i varje lager. En fällare rymde således 24 facklor. En, två (eller ingen) BOY-fällare kunde hängas.

 

Två Remsfällare BOL kunde installeras på flygplanet i vardera balkläge 8 och 9 på balk R7 (R7V och R7H). Fällaren var installerad i bakre delen av en modifierad lavett för Robot74, på gasflaskans tidigare plats. På lavetten kunde samtidigt hängas en RB74. Varje fällare hade egen kraftenhet och elektronik. Remsorna i fällaren låg i 10 st remspaket om vardera 26 remspaket. En fällare rymde alltså 160 remspaket.

En, två (eller ingen) BOL-fällare kunde hängas.

 

Installationen av BOY 401 och BOL 451 var en systemmässig integrerad del i flygplanet. Programmet i Centraldator CD-107/207 och/eller Anpassningsenhet ANP 37 (JA37D)  ombesörjde kraftsättning, identifiering och kommunikation mellan dessa enheter och respektive fällare, val av fällparametrar, aktivering av fällsekvenser samt funktionsövervakning.

 

CD innehöll delar av program för presentation på Målindikatorn MI i systemet Elektronisk Presentation EP-12, tongenerering samt manövrering via Datapanelen DAP.

I fällarna fanns ett fast fällprogram lagrat som reserv. Det kom till användning om kommunikationen med CD/ANP 37 inte fungerade, varvid så kallad Reservfällning gjordes.

Beroende på om kommunikationen med CD/ANP 37 fungerade eller inte, utfördes således fällningen enligt två olika principer;

  • Normalfällning

  • Reservfällning

Normalfällningen utfördes enligt ett av fem möjliga fällprogran, så kallade fällsekvenser som var valbara från förarkabin. Varje program innehöll en specifik uppsättning fällparametrar överförda från CD/ANP 37 till fällarna. När fällkommando gavs, fälldes en eller flera skurar av facklor/remsor.

 

Fackelfällningen genomfördes i en bestämd turordning och CD/ANP 37 styrde var fällningen skulle starta. Om inte alla facklor förbrukats under uppdraget och omladdning hade skett, startade CD/ANP 37 fällningen från positionen efter den senaste fällda facklan. Tre av de fem fackelfällningsprogrammen, F2, F3 och F4, kunde ändras för taktikanpassning. Parametrarna i dessa program kunde ändras via DAP. Med hjälp av en optisk sensor i fällarnas bakre del kunde BOY-systemet beakta utebliven verkan varefter det fälldes högst en fackla.

 

Remsfällningen styrdes av valt fällprogram R1 – R5. Via DAP kunde ytterligare 25 st fällprogram väljas.

 

Reservfällningsmod initierades när kommunikationen mellan en fällare och CD/ANP 37 upphörde att fungera i mer än 0,5 sekund. Om fällning initieras under detta skede fälls för varje initiering en sekvens facklor/remsor. Eventuell återgång till normalfällning sker automatiskt när kommunikationen åter är etablerad till CD/ANP 37. Om två fällare är hängda, utfördes reservfällning endast från den/de fällare som inte hade fungerande kommunikation med CD/AMP 37.

 

Presentation och Manövrering

 BOY/BOL-systemen manövrerades med olika inställningar för facklor, F1 – F5 och för remsor, R1 – R5  på en Manöverpanel P112. Fällning initierades med en Fällknapp på Gasspaken.

 

Den audiella Informationen till flygföraren hördes i dennes hörlurar som en treklang (900/3100/1500Hz) och indikerade avslutningen på ett fällprogam, och som en dubbel treklang när facklor/remsorna var slut.

Den visuella informationen fick flygföraren på MI i nedre vänstra hörnet. Presentationen, valda program och kvarvarande last tändes där när kommunikationen mellan CD och BOY/BOL-systemet hade etablerats. Om endast programvalet visas, indikerar detta felfunktion antingen i fällaren eller på kommunikationen med CD

 

Fackel- och Remspresentationen ner till vänster på MI

 Fackel- och Remspresentationen ner till vänster på MI

Större bild

 

BOY-informationen på MI visar;

F2 = fackelprogram 2

48 = antal kvarvarande facklor

 

BOL-informationen på MI visar;

R2 = remsprogram 2 valts

320 = antal kvarvarande remspaket.

 

 

 

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2020-03-19

 

Källor: Beskrivning JA37D, Del 5