Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Gränsvärdesvarning GVV i JA37

 

Saab GVV

 

 

 

 

 


Alfa-indikator


ALFA-indikator högt uppe till vänster och Styrspaken nedan med vibrator.

Större bild

Gränsvärdesvarningssystemet uppgift var att varna piloten när gränsen nåddes för vissa farliga flygfall med avseende på hög anfallsvinkel när flygplanet närmade sig den så kallade ”Stallgränsen" för överstegring, Högalfavarning, eller vid för hög lastfaktor, Lastfaktorvarning eller vid för låg fart, Lågfartsvarning.

 

Alla versioner av flygplan 37 Viggen var från början utrustade med ett högalfavarningssystem. I JA37 var denna funktion kompletterad med ytterligare två varningar på grund av flygplanet taktiska uppträdande och som möjliggjordes med speciellt program i dess Centraldator CD-107.

 

Den samlade benämningen ändrades därför till GVV.

I GVV ingick:

  • Högalfavarningssystemet HAV, se HAV AJ37.

  • Lastfaktorvarningssystemet

  • Lågfartsvarningssystemet

Lastfaktorvarningen kompletterade i princip HAV-systemet med signal från styrautomatens Nz-accelerometer och Lågfartsvarningen med signal om flygplanets fart Vi från Luftdatasystem LD-7. Gränserna sattes med programvara i CD-107.

 

Det kompletterade systemen gav samma varningar som HAV, handvarning i styrspaken (”kniven”) och akustisk varning i pilotens hörlurar.

 

För att möjliggöra för piloten att utnyttja flygplanets maximala manöverprestanda gavs dessutom akustisk förvarning i funktionerna HAV och Lastfaktorvarningen.

 

GVV kopplades automatiskt bort vid flygplanet på marken och kunde manuellt helt kopplas bort med en automatsäkring i kabinen.

 

Skrivet av Göran Hawée

 

Källor:AJ37 Beskrivning del 1

 

Senast uppdaterad 2018-06-25