Operativ Tidsperiod
 


                                     /---------------/?
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

Flygradiopejl 4 (Frp-4)

 

 

 

Mottagare

   

 

Mottagare utan kåpa

 

Manöverapparat

Manöverapparat

 

Utrustningen var tillverkad av Bendix Radio Division, Baltimore NY, USA.


Stationen var avsedd för automatisk pejling och anflygning mot radiosändare inom frekvensbandet 90 – 1750 kHz med vågtyperna A1 (omodulerad bärvåg), A 2 (tonmodulerad bärvåg) och A 3 (telefoni). Stationen kunde även användas som kommunikationsmottagare.


Utrustningen bestod av mottagare, manöverapparat, indikator och pejlram.
 

Tre olika funktionslägen kunde användas:

  • ADF (Automatic Direction Finding) som gav automatiskt riktningen till vald sändarstation samtidigt som utsändningen kunde avlyssnas.

  • ANT (Antenna) mottagaren fungerade som kommunikationsmottagare med ”öppen” antenn.

  • LOOP där man utnyttjar ramantennen för mottagning i stället för den öppna antennen.

Utrustningen var installerad i bl.a. flygplan:
Tp 52 Canberra, Tp 79 DC 3, Tp 82 Vickers Varsity, Tp 83 Pembroke och Hkp 4 Boeing Vertol 107.

 

Sammanställt av: K-G Andersson
Källor: Luftfartsverket, Krigsarkivet
 

Läs mer:

Beskrivning Flygradiopejl 4  (pdf-fil 44MB)

 

Senast uppdaterad: 2018-03-18