Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod

 

 

Flygradiopejl FRP-3 (Frp 3, typ 3)


Pejlmottagare

Pejlmottagare

 

Manöverapparat

Manöverapparat

 

Pejlram

Pejlram

 

 

FRP-3 bestod av pejlmottagare, manöverapparat, pejlskala (kursinstrument), pejlram, omformarenhet med magnetkoppling samt hjälpantenn.

 

Pejlmottagaren var en s.k. superhetrodyn med tillsatser för automatisk pejling. Frekvensområdet var indelat i två band, 180 – 450 kHz och 500 – 1250 kHz.

Mottagning av telegrafi, omodulerad (A1) och modulerad (A2) samt telefoni (A3) var möjlig.

 

Mottagaren manövrerades från manöverapparaten apparaten med hjälp av en flexibel kabel.

 

Omformaren drevs från flygplanbatteriet (29 V) och lämnade 230 V likspänning till mottagaren.

Pejlramen var en spole, 24 varv med jordad mittpunkt lindat på ett laminatrör.

 

Pejlskalan var ett kursinstrument graderat med var femte grad mellan 0º till 360º. Instrumentet kalibrerades genom att flygplanet vändes mot norr och med hjälp av en speciell skruvmejsel nollställdes skalan.

Hjälpantennen utgjordes av en vertikal antenn (svärdantenn).

 

FRP-3 installerades i flygplan J29/A/B och initialt i S29C där det senare ersattes med flygvapnets nya navigationssystem PN-50

 

För detaljerad information, se Beskrivning Frp-3 ur AEF digitala arkiv.

 

Skrivet av K-G Andersson

Senast uppdaterad 2018-10-22