Operativ Tidsperiod

 

 

Flygradiopejlstation typ II  (Frp II,  Frp-2)


Pejlmottagare Frp-2

 


Betjäningsapparat Frp-2

 


Pejlram Frp-2

 


Rammanöverapparat Frp-2

 

 

Frp II var en amerikansk flygradiopejl tillverkad av Bendix Radio. Den användes i Sverige bl.a. i flygplan B5, B6, J9 och Trp4.

 

Apparaten bestod huvudsakligen av en pejlmottagare med tillhörande betjäningsapparat, pejlram med rammanöverapparat, hjälpantenn samt anflygningsinstrument.

 

Mottagaren fungerade inom frekvensbandet 150 – 1 500 kHz uppdelat på tre band.

 

Funktionsomkopplarens läge:

  • ”Anflyg”   användes vid anflygning.

  • ”Mott” användes när mottagaren skulle brukas som flygradiomottagare.

  • ”Pejl” användes vid pejling och när mottagningen besvärades av atmosfäriska störningar samt för anflygning med hjälp av hörseln.

  • ”Från” när mottagaren skulle vara helt frånkopplad.

 Pejling och anflygning skedde på i princip samma sätt som för Frp I (se Frp I).

Vid anflygning på rätt kurs hördes den sändande stationen klart och tydligt i hörtelefonerna. Vid avvikning av kursen, oavsett åt vilket håll, uppstod en lågfrekvent ton (brum) vilken tilltog i styrka med avvikelsens storlek.

 

Källa: Beskrivning över Flygvapnets radiomaterial.  1940.

  

Sammanställt av K-G Andersson.

 

 

Läs mer:

Beskrivning Frp-2 del 2  (Stor pdf-fil 27MB)

 

 

 

Uppdaterat 2018-03-01