Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Flygradiomottagare Frm-15

M3955-015030

AGA N393834

 


Frm-15 prototyp.

 


Mottagarmodul

Konstruktion

Tillhörde konstruktionsmässigt samma generation som Fr-16 och Fr-17.

Tillverkades av AGA AB för att ingå i Fr-17, Fr-16 och Frm-15

systemet i FPL35E och 35F.

Flera likheter med Fr-16 föreligger speciell vad avser kanalenheterna.

Frm-15 var heltransistoriserad.

Mottagarmodulerna bestod av igensvetsade aluminiumburkar där komponenterna var ingjutna i silikon.

Anslutningarna bestod av rörsocklar.

På frontpanelen fanns 10 st intryckningsbara kanalenheter som var kristallbestyckade och representerade var och en sin radiokanal.

Funktion

Då vissa problem konstaterats med överföring av styrdata mellan mark och flyg med amplitudmodulerad tonskift beslöts att styrdataöverföringen på radio skulle ske med FM vilket medförde att Frm-15 enbart tillverkades i ett fåtal enheter.

Parallellt hade AGA på eget beslut startat utvecklingen av Flygradio Fr-21 som utöver AM även hade FM.

 

Till sitt yttre liknar Frm-15 Sändtagare Fr-16 med skillnaden att Fr-16 hade 5 kanalenheter mot Frm-15:s 10 kanalenheter.

 

Totalt tillverkades 30 enheter

 

Källor:

Lars V Larsson AEF

FHT Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

 

Senast uppdaterad 2008-01-27