Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod   

 
   Flygradio FR-8 (typ FR-8/4 och FR-8/10)

 

 


FR-8 Utan kåpa
FR-8 Utan kåpa

 

FR-8 var en engelsk flygradiostation med 4 kanaler inom VHF området 112 – 142 MHz. Tillverkad av ITT:s engelska bolag STC i London med originalbeteckningen S.T.R. 9.
Radiostationen anskaffades i ett stort antal och leveranser påbörjades 1946. Innan leverans modifierades alla stationer vid Standard Radiofabrik, SRF i Stockholm
.
Under 1951-52 modifierades vid CVA i Arboga alla stationer till tio kanaler. Under en övergångsperiod infördes beteckningarna FR-8/4 och FR-8/10.

Utrustningen var kristallstyrd, en kristall för varje kanal och sändaren hade en uteffekt av ca 3,5 W.
Räckvidden angavs för talkommunikation till ca 400 km mellan flygplan på 3000 m höjd och ca 200 km mellan flygplan på 3000 m höjd och markradiostation.
Radion var för sin tid kompakt och modernt uppbyggd med inbyggd roterande omformare.

Under slutet av 1940- och i början av 1950-talet installerades utrustningen i flertal flygplanstyper bland andra Fpl28 och Fpl29

 

Skrivet av K-G Andersson

 

För detaljerad information, se FV Beskrivning ur AEF digitala Arkiv.

Beskrivningen har av AEF kompletterats med nytagna, högupplösta bilder i särskild Bildbilaga.

Senast uppdaterad 2017-02-22