Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

 

Flygradiostation Fr typ VI (Fr VI, FR-6)  Notis 1FR-6 SM-enhet och manöver-apparat

 

 

 

 

FR-6 Manöverapparat

  

När SAAB i början av 1940-talet började utveckla flygplan 21, gemenligen kallat ”en fullträff med två bommar” utrustades det med flygradio FR-5, en kortvågsradiostation som vållade en del problem vid bl.a. handhavandet.

 

Vid denna tid hade även UK-radiostationer (VHF) börjat införas i flygplan bl.a. i England och USA vilket smått revolutionerade ledningen av flygförbanden. Sverige ville inte vara sämre utan hade en önskan att ersätta de befintliga kortvågsstationerna med VHF-stationer.

Dock pågick andra världskriget och det var svårt för Sverige att få del av dessa nya radiosystem så man vände sig till den inhemska industri med en offertförfrågan på en ny radiostation som skulle betecknas FR-6.

 

Detta var 1944 och man ställdes inför problemet att denna svensktillverkade FR-6 inte kunde levereras förrän i maj 1946.  För att anpassa detta till tillverkningstakten av flygplan 21 föreslog KFF att J21 (jaktversionen) skulle förses med FR-5 och A21 (attackversionen) med FR-6.

Förslaget accepterades av chefen för flygvapnet.

 

När flygplan J28 Vampire levererades 1946 var maskinen försedd med en engelsk UK-station betecknad TR-1464.

I detta sammanhang erbjöds KFF att även få köpa denna stationstyp till fpl 21 i stället för den svenskbyggda FR-6 som offererats.
Priset var inte oöverstigligt – 75 SEK/st. dessutom skulle det kanske lösa ett radioproblem.

Tillverkningen av en svensk FR-6 övergavs och TR-1464  fick överta beteckningen FR-6.
Flygplan 21 fick heller inte TR-1464 utan så småningom installerades FR-8/10 som ersättning.

 

TR-1464 var alltså engelskbyggd med fyra förhandsinställda, kristallstyrda, kanaler inom frekvensområdet mellan 100 – 124 MHz.

Sändarens uteffekt var normalt 6 – 7 W, dock minst 4,5 W.

Yttre mått 330 x 432 x 203 mm.

Radion vägde drygt 16 kg med betraktades trots detta som en lättviktskonstruktion där hållfasthet i ramverk och kåpor var eftersatt till förmån för totalvikten.

 

FR-6 byts mot FR-8/10 i J28A 1950.

Vill du veta mera klicka här för Notis 2

 

Skrivet av K-G Andersson
Senast uppdaterad 2020-04-06/GSg