Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod  

       /===\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Flygradiostation typ V (Fr V, FR-5)    Notis 1


S-M enhet FR-5
S-M enhet FR-5 
Foto AEF

 

Manöverapparat

Manöverapparat 
Foto AEF

 

FR-5 var den första helsvenska flygradion tillverkad av AGA-BALTIC, Stockholm, Lidingö, och avsedd för ensitsiga jaktflygplan.
Den bestod av S-M enhet, manövermotor med böjlig axel, manöverapparat och ett kontrollinstrument för inställningar på marken.
Stationen arbetade på kortvåg (3 – 3,5 MHz) och var avsedd för telefoni (A3) – och tontelegrafi (A2), uteffekten vid A3 var 3 W och A2 4,5 W.
Två fasta frekvenser kunde utnyttjas alternativt. De var antingen kristallstyrda eller ”självstyrda”, frekvensskillnaden mellan dessa två frekvenser (F1 och F 2) skulle vara max 25  kHz. Normalt skulle dock kristallstyrning undvikas för apparaten i sig ansågs tillräckligt frekvensstabil för självstyrning.

Sändtagaren var helt fjärrmanövrerad eftersom den var monterad i högra yttervingen intill stjärtbommen på flygplan J21. Antennen var en wire spänd mellan en snedställd mast under högra bommen och höger fena.

FR-5 användes i flygplan J21A men ersattes av FR-8 1948.
Vill du veta mera klicka här

 

Skrivet av K-G Andersson
Senast uppdaterad 2008-09-14