Operativ Tidsperiod
 


 /-/1937- 38
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

Flygradiostation typ IV (Fr-IV, Fr-4)

 

Mottagare (FRM-IV)

 

 

 

Sändare (FRS-IV).

 

Fr-IV bestod av en mottagare (FRM-IV) och en sändare (FRS-IV).
Utrustningen var tillverkad av Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (SATT) i Stockholm.


Det finns inte mycket känt om stationen mer än att mottagarens frekvensområde var 3,0 – 3,5 MHz och kunde ta emot tontelegrafi (A2) och telefoni (A3). Sändarens frekvens angavs vara 3,4 MHz och uteffekten 3 W men trafik kunde endast utväxlades på telefoni (A3).


I slutet av 1937 redovisades en Fr-IV tilldelad F3 i Linköping för utprovning i målbogserande flygplan av typ S6 (FOKKER C.V).


Om det var en provstation kan man misstänka att proven inte föll så väl ut eftersom den enda återfunna utrustningen, som nu finns på Flygvapenmuseum, har både sändare och mottagare vilka är märkta med ”Nr 1”. I arkiven återfinns inte så mycket mer än detta, men man kan undra varför stationen så snabbt hade tilldelats ett Fr-nummer innan proven avslutats?
 

Sammanställt av: K-G Andersson
Källor: Krigsarkivet
Senast uppdaterad: 2009-12-28