Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod   

 

Sändare FR-3
Sändare FR-3

Mottagare FR-3

Mottagare FR-3

 

Fjärrbetjäningsapparat FR-3

Fjärrbetjäningsapparat FR-3

 

 

Flygradiostation typ III  (FrIII, FR-3)   ”Jaktradion”

FR-3 var en svensktillverkad flygradio avsedd för jaktflygplan. Tillverkare var Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (SATT).
Stationen bestod av sändare, mottagare, fjärrbetjäningsapparat och roterande omformare för sändare respektive mottagare.
Sändaren var en kortvågssändare med två fasta, kristallstyrda frekvenser. Sändningstyper var telegrafi med ton (A2) eller telefonering (A3). Uteffekten c:a 12 Watt.
 
Sändarens frekvens bestämdes av kristallerna medan mottagarens inställning måste ske antingen mot en känd station eller mot ett skalvärde som togs fram ur en tabell

Mottagarens frekvensområde anges inte direkt utan man hänvisar till ”Tabell över frekvensområde vid Flygvapnets radiostationer”.

Stationen kunde bara styras genom fjärrbetjäningsapparaten där organ för sändarens och mottagarens till- och frånslagning samt reglering av mottagarens frekvensinställning och ljudstyrka fanns. Även telegrafinyckel och antennströmsinstrument fanns på fjärrbetjäningsapparaten.

Den praktiska räckvidden var vid telefonering c:a 50 km och vid telegrafering c:a 100 km.

Radiostationen var installerad i flygplan J8, J9, J11 och J22.

Det finska jaktflyget hade i början av 1940-talet en egen luftbevakningsorganisation med särskilda luftbevakningsstationer som rapporterade med radio direkt till jaktförbanden.
Detta system fungerade bra och infördes därför även i det svenska Flygvapnet 1943. Dessa s.k. jakt-ls hade en ombyggd FR-3 för rapportering – jaktradio.

 

Skrivet av K-G Andersson

Senast uppdaterad 2018-02-28

 

Läs mer:

 

Instruktion för flygradiostation Fr-III.

   Del 1. Handhavande och skötseL

   Del 2 Service