Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Operativ Tidsperiod

 

 

 

Flygradio FR-2 typ II

 

 

 

Sändare FR-2

Sändare FR-2

 

 

 

 

 

Mottagare FR-2

 

 

FR2 omformare

 

 

Flygradio FR-2 i SK14, (North American NA-16)

Flygradio FR-2 i SK14,
(North American NA-16)

 

Allmänt

Radiostationen konstruerades på trettiotalet av tyska AEG för att ursprungligen användas som mobil radiostation. I slutet av trettiotalet genomfördes på uppdrag av KFF en anpassning av radiostationen till en komplett flygradio benämnd FR-2. Denna anpassning utfördes av företaget AEG i Sverige.

FR-2 var vid tiden 1941 till 1948 den vanligast förekommande flygradion och installerades i bl.a. SK14, B17 och B18, i det vanligaste fallet, flygplan med signalist. 

 

Flygradio FR-2 var uppbyggd av separata enheter, en sändare och en mottagare samt två omformare. Förutom dessa ingick ett antal andra enheter som till exempel betjäningsapparat, kontrollåda (2 st), kopplingslåda, telegrafinyckel (2 st), talgarnityr (2 st) för att nämna några ingående enheter.

De två omformarna, en för sändaren och en för mottagaren omvandlade flygplannätets 24V DC till erforderlig anodspänning till dessa enheter. Totalt ingick över 20 st olika enheter i en komplett flygradio FR-2.

 

Radiostationen manövrerades antingen direkt via sändarens och mottagarens respektive manöverpanel, eller via stationens betjäningsapparat som bland annat var ansluten via böjliga axlar.

Sändare

Sändare för långvåg respektive kortvåg,  som manövrerades direkt eller via fjärrkontroll. Frekvensinställning utfördes kontinuerligt antingen med hjälp av mottagarens eller betjäningsapparatens frekvensskala. Inställning omfattade även val mellan fyra mekaniskt låsta frekvenser, varav två långvågsfrekvenser samt två kortvågsfrekvenser, de senare även kristallstyrda.

Mottagare

Mottagare för långvåg respektive kortvåg manövrerades direkt eller via fjärrkontroll. Frekvensinställning utfördes kontinuerligt med hjälp av inställningsskalan, kalibrerad i frekvens i fyra frekvensområden varav två för långvåg och två för kortvåg.

Tekniska data

Sändare

  • Frekvensområde LV: 210 - 850 KHz
                                  KV: 2,5 – 5,0 MHz
  • Uteffekt:               Tillförd effekt 100W
  • Sändningstyp:     A1, A2, A3.
  • Antenntyp:            Kortvåg, fast antenn
                                  Långvåg, hängande antenn, 70 m

Mottagare

·        Frekvensområde  LV: 210 – 850 KHz
                               KV: 2,5 – 5,0 MHz

·        Känslighet : Bättre än 4 µV vid 30% 400Hz mod vid
4 mW LF ut.

·        Max LF-uteffekt : 250 mW

 

Radiostationens totala vikt 52 kg.

Ingående enheter i en komplett Flygradio Fr-2 var ca 20 st.

 

För detaljerad information, se FV beskrivning ur AEF digitala arkiv.

 

Skrivet av Sven-Gunnar Persson

Senast uppdaterad 2020-03-28/GSg