Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

  

 

Operativ Tidsperiod

                                                                  /========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

 

 Flygradio FR-29                                  Notis 1

  M3955-029011

 

 

Stationsväxel FR29

Stationsväxel FR-29

 

Radiopanel FR-29

Radiopanel FR-29

 

Kanalväljare KV1

Kanalväljare KV1

 

Kanalväljare KV3

Kanalväljare KV3

 

 

FR-29 systemet bestod av:

 • 2 st Sändtagare FR-28 (AC och DC)

 • 1 st Stationsväxel FR-29.

 • 1 st Kanalväljare 1 KV1

 • 1 st Radiopanel RP-29,

 • 1 st Kanalväljare KV3

 • 2 st Markteleförstärkare samt

 • 7 st antenner (antennelement)

FR-29 systemet beställdes 1975 och levererades med start -78

Leverantör AGA AB samt senare Celsius Tech

 

I kommunikationsfunktionerna ingick:

 • Sändning och mottagning av tal, såväl allmänt tal (ATC) som talstridsledning.

 • Mottagning av styrdata (STRIL)

 • Jaktlänken

 • Varnings- och lystringssignaler från andra system

 • mm

Talkommunikation och styrdatamottagning genererades av Flygradio FR-29.

Både sändtagarnas och manöverenheternas funktion kunde växlas så att fullständig tvåradiosäkerhet uppnåddes.

 

Normalt utnyttjades den ena sändtagaren för talkommunika-tion och den andra för styrdatamottagning och jaktlänks-funktion

 

Styrdatameddelandet signalbehandlades i Centrala Datorn (CD) och presenterades därefter på EP12 mm.

 

Den sk Jaktlänken  (en datalänk mellan fpl) implementerades i FR-29 och CD107 under 1980 talet.

Jaktlänken gjorde det möjligt att automatiskt utbyta information mellan flygförarna i JA37.

 

 

För fördjupad information om FR-29-systemet, dess funktioner och ingående enheter hänvisas till Notis 2

 

Sammanställt av Lars V Larsson AEF
Senast uppdaterad 2009-03-03