Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

                                                        /========\

 ------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------

       1945   1950               1960               1970                1980               1990

 

 

Flygradio Fr-28

M3955-028011, -028111

INNEHÅLL

 Allmänt

Konstruktion

Ingående enheter
  Fr- 28 Sändtagare
  Manöverenhet 1 ME1 Fr- 28
  Manöverenhet 3 ME3 Fr- 28
  Markteleförstärkare
  Anpassningsenhet FR-21-28
  Frekvensinställare Fr-28

Funktion

Prestanda
  Sändtagare FR-28
  Mottagaren
  Sändaren
  Larmmottagaren

Underhåll

 

 

 

Flygradio Fr-28-Fr-21 i Fpl 35F

Flygradio Fr-28-Fr-21 i Fpl 35F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr-28 Sändtagare

Fr-28 Sändtagare

 

Fr-28 Sändtagare Ingående subenheter

Fr-28 Sändtagare

Ingående subenheter

 

 

 

Manöverenhet 1 ME1 Fr-28

Manöverenhet 1 ME1 Fr-28

Manöverenhet 1 ME1 Fr-28

Manöverenhet 1 ME1 Fr-28

Manöverenhet 3 ME3 Fr-28

Manöverenhet 3 ME3 Fr-28

Fr-28-Fr-21 i Fpl 35F Manövrering

Fr-28-Fr-21 i Fpl 35F Manövrering

 

Markteleförstärkare

Markteleförstärkare

Anpassningsenhet Fr-21-28

Anpassningsenhet Fr-21-28

 

 

VHF/UHF-antenn för FPL35F

VHF/UHF-antenn för FPL35F

 

Allmänt

Krav på UHF-kommunikation framkom även för Fpl35F under början på1970-talet..

FR-22-24 i Fpl37 var emellertid fysiskt för stor för Fpl35F varför en mindre enhet måste utvecklas. Denna enhet skulle även komma att ingå i den kommande JA-versionen av Fpl37.

AGA AB tog år1971 hem denna order i skarp konkurrens med Plessey, ECI och Motorola. 

Fr-28 ingick förutom i Fpl35F och JA37 ( FR-29) i helikoptrar och transportplan och specialflygplan. 

Fr-28 utrustningar exporterades till Storbritannien där Sändtagaren ingick i Fpl NIMROD eng AWACS-system med 8st. enheter per Fpl.

C:a 100 enheter tillverkades på licens av Marconi Ltd.

Engelsmännen kallade för övrigt Fr-28 för VHF/UHF-radions ”Rolls-Royce”. 
 

Till Jugoslavien exporterades 100 Markradio AMR 750,

en station baserad på FR28 delar

FMV tog fram en Markradiostation Ra 730 byggd på FR-28-komponenter.
 

Fr-28 levererades till flygvapnet med start 1973 och ingick primärt i Fpl35 F.

Sändtagarens plats i flygradio Fr-28-Fr-21 framgår av bild. 

För Fpl JA37 tillverkades 2 st Fr-28 Sändtagare per Fpl varav den ena DC-försörjd.

 

Totalt tillverkades

 • C:a 600 Fr-28 Sändtagare

 • 250 Manöverenhet3 ME3 Fr-28

 • 250 Anpassningsenheter Fr21-28

 • 250 Fr-28 Manöverenhet1 ME1 Fr-28

Konstruktion

Radiostationen förekom i olika varianter tillsammans med annan flygradio.

Förutom talkommunikation kunde Fr-28 även användas för styrdatamottagning (Fpl JA37) samt för interkommunikation med markorgan, tråjal.

Utrustningen var uppbyggd kring en sändtagare, som kunde kompletteras med Fr-28 Manöverenhet 1 ME1 (alt Fr-28 Frekvensinställare) och Fr-28 Manöverenhet 3 ME3. 

Ingående enheter

Fr-28 Sändtagare

Fr-28 Sändtagare, se bild, är en sändare/mottagare för flygradiobanden 100—160 MHz (VHF) och 225-400 MHz (UHF).

Sändtagaren består av en huvudstomme och sex underenheter, se bild, som är utbytbara utan omtrimning.

Underenheterna är följande:

 • UHF sändare med AM-modulator

 • VHF-sändare med AM-modulator

 • UHF/VHF-nmottagare (skilda HF-delar. gemensam MF- och LF-del, separat larmmottagare)

 • Syntesenhet som digitalt genererar oscillatorsignaler för sändare och mottagare (eventuellt frekvensmodulerade signaler till sändaren).

 • Testenhet för funktionsövervakning. funktionskontroll. prestandakontroll och fellokalisering av både Fr-28 och

   Fr-21

 • Kraftenhet för  3 x 200 V, 400 Hz växelspänning, som förser sändtagaren och anslutna apparater med matningsspänningar.
  Alternativt

 • DC-kraftenhet för +28 Volt försörjning (Fpl JA37).

Manöverenhet 1 ME1 Fr-28

Samma uppbyggnad och funktion vad avser knappar för BAS-och GRUPP-val (se FR-22-FR-24)

Den övre raden med Knappval togs bort och ersattes med en frekvensinställare varvid FR-28 sändtagarens frekvenser och AM/FM kunde ställas in i klartext.

Manöverenhet 3 ME3 Fr- 28

Manöverenhetens panel innehåller

 • Funktionsmodomkopplaren för val av funktionssätt N, N+L och R

 • NORM, Fr-28 användes för TAL-kommunikation. Fr-21 fungerar som Styrdatamottagare

 • Frekvensinställningsrattar endast när Fr-21 användes i RES-läget (Reservfunktion)

 • NORM+LARM .Fr-28 användes som huvudstation med överlagrad mottagning på Larm-kanal

 • Antennströmställare RUND/BAK för Fr-21 som Styrdatamottagare

 • Tryckknapp TRÅD för sändning till ledningsorgan på marken. Tråjalfunktionerna inkluderades i ME3.

 • Tryckknapp Test med tillhörande lampa för funktionskontroll, prestandakontroll och fellokalisering.

 • Ratt VOL för flygförarens hörtelefonnivå.

 • Tryckknappar ME1, ME3, ANT och ST för fellokalisering

 • Ratt för belysningsinställning av Fr-28 ME1 Frekvensinställare.


I enheten ingår

 • Mikrofon- och hörtelefonförstärkare,

Klicka här för större bild av manöverfunktionerna!

 

 

 

 

Markteleförstärkare

En förstärkare med anslutning till mekaniker och Stril, m.fl. placerades i vingens undersida. Denna var så konstruerad att den till markfunktionen anslutna marktelekontakten benämnd ”handgranaten” automatiskt lossade genom brytning då fpl påbörjade rullning från ”högstaläget” (högsta beredskapsläge för jaktuppdrag).

 

 

 

 

Anpassningsenhet FR-21-28

Enheten tillverkades i olika utförande för resp konfiguration (fpl/hkp) innehållande

 • antennfilter

 • antennomkopplingsfunktioner och

 • filterkretsar för filtrering av +28V likspänningen

Frekvensinställare Fr-28

För inställning av frekvens i klartext och modulationstyp. Utvecklades för vissa fpl och Hkp (Bild saknas!)

Fr-21, Fr-21 ME2 och Signalanalysator

Se separata Notiser Fr-21, ME2 Fr-21 och Flygvapnets Styrdatasystem.

Funktion

Fr-28-systemet (NORM) strömförsörjdes från flygplanets växelspänningsnät (3 x 200V 400Hz) och Fr-21-systemet från flygplanets +28 V likspänningssnät.

Fpl35 F var utrustad med 2 styrdatantenner, en rundstrålande och en bakåtriktad samt 2 VHF kommunikationsantenner, en på ryggåsen och en på buken enl nedan.

För Fr-28- modifieringen i Fpl35F tillkom en VHF/UHF antenn (bild) som placerades på flygplanets buk. 

 Prestanda

Sändtagare FR-28

 • Frekvensområde 100 – 159,95 MHz(VHF) och 225 -399 MHz (UHF).
 • Kanaldelning 25 kHz på VHF och 50 kHz på UHF.
 • Frekvensnoggrannhet ±3ppm
 • Modulering AM, FM
 • Kanalväxlingstid 10 ms

Mottagaren

 • Känslighet AM S+N/N > 10dB vid 5 µV EMK,
 • Känslighet FM S+N/N > 16dB vid 5 µV EMK,
 • Lf-karakteristik Tal: 300-3400 Hz, Data 350-8000 Hz

Sändaren

 • Nominell uteffekt VHF
  • AM 25 W
  • FM 50 W
 • Nominell uteffekt UHF
  • AM 15 W
  • FM 30 W
 • Moduleringsgrad
  • AM Min 80 %
  • FM ± 7 kHz

Larmmottagaren

 • Frekvens 121,5 MHz
 • Modulering AM
 • Känslighet S+N/N 10dB 5µV

Underhåll

Underhållet utfördes på förband i Fpl med hjälp av den inbyggda testenheten och manöverorganen på Fr-28 ME3.

Prestandaprovning och felsökning utfördes på Flygverkstad avd 6, senare Teknisk enhet, i Provbänk FR/FD och för Fpl JA37-förband i ATS10 varvid felaktig modul kunde bytas.

Centralt underhåll utfördes av central verkstad/CVA i Arboga.

 

Sammanställt av Lars V Larsson AEF

 

Källor:

FV Beskrivning FR-28

Civing Ingemar Pellbäck fd Utvecklingschef på AGA, BAAB och Celsius Tech

Göran Haweè fd Teleing F16

 

Senast uppdaterad 2008-11-04