Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Flygradio FR25

Sändtagare Collins 618T

 

 

 

Sändtagare 618T med avtagna kåpor.
Sändtagare 618T med avtagna kåpor.

Klicka på bilden för större format!

 

 

Sändtagare 618T med avtagna kåpor.

Sändtagare 618T med avtagna kåpor.

Klicka på bilden för större format!

 

Benämning:   Sändtagare 618T (-2, -2B , -3, -3B).

Vikt:                 23 kg

Storlek:           25,4 x19,4 x 56,4 cm.

Kraftkälla:       618T-2, -2B
                          28,5 VDC, 160 W
                          208 VAC, 400 Hz, 3-fas, 1000 W.

     618T-2B, -3B
    27,5 VDC, 1150 W.

    115 VAC, 400 Hz, 1-fas, ca 100 W.

Frekvensstabilitet: Bättre än 0,8 ppm/månad.

Mod:                     ESB (3A3J)
                              Kompatibel AM (3A3H)
                              Telegrafi 1kHz (övre sidband)

Sändaruteffekt:  ESB: 400 W PEP  (toppmedeleffekt)
                               AM: 125 W  (bärvågseffekt)
                               CW: 115 W

Mottagarkänslighet: ESB: 1 uV, (S+B)/B mer än 10dB
                                       AM: 3 uV, 30 % 1000 Hz
                                       S+B) /B mer än 6 dB

Frekvensområde:   618T-2, -3
                                    2,000 - 29,999 MHz i 1 kHz-steg

              618T-2B, -3B
              2,0000 - 29,9999 MHz i 0,1 kHz-steg

Antal kanaler:           618T-2, -3
                                    28 000 st

                618T-2B, -3B
               280 000 st

Tillverkare:       Collins Radio Corp

 

För beskrivning, se FFV-dokument från 1975:

Kortfattad beskrivning av sändtagare Collins 618T-3B.”

 

Sammanställt av Erland Hall

Senast uppdaterad 2008-11-11