Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

 

Operativ Tidsperiod

 

 

Flygradio FR-1 (Flygradio typ 1)        Notis 1

 

Sändare FR-1
Sändare FR-1

Foto AEF

 

Mottagare FR-1

Mottagare FR-1
Foto AEF

 

Omformare FR-1

 

Flygradio typ 1 var inte den första flygradion, sin benämning till trots. Även om den teletekniska utvecklingen på 1930-talet inte var så dramatisk så var det dock viktigt att ha den modernaste materielen i flygplanen.
Det ansåg även Chefen för Flygvapnet (CFV) och beslutade, efter utredning, 1936 att man vid nyanskaffning skulle välja standardmateriel med bättre prestanda än tidigare.

Man ”typade” tre olika flygradiostationer betecknade flygradio typ I, typ II och typ III.
Där typ I var avsedd för medeltungt bombflygplan och transportflygplan. För att markera detta infördes ett nytt beteckningssystem där FR stod för flygradio följt av ett ordningsnummer.

När så de tunga bomb- och torpedflygplanen B3 respektive T2 inköptes från Tyskland döptes de medföljande radiostationerna följdriktigt till FR-1.

Ursprungsradion var tillverkad av Telefunken men även en svensk serie fanns, tillverkad av Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi (SATT), märkt ”Typ Telefunken”.

Stationen arbetade på lång- och kortvåg.

Vill du veta mera klicka här

 

Skrivet eller K-G Andersson
Senast uppdaterad 2020-03-28/GSg