Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Operativ Tidsperiod

 

 

Flygradiostation Fr-14

M3955-014000 

 

 

 

Fr-14 Mottagare

 

 

 

 

Fr-14 Sändare

 

 

 

 

Fr-14 Sändare utan kåpa

 

 

 

 

Fr-14 Kraftenhet

 

 

 

 

Antenn- och mikrofonomkopplingsenhet

Allmänt

Fr-14 var i grunden en civil flygradio som köptes från Collins/USA.

Fr-14 anskaffades för flygplan 35 som reservradio för Fr-13 i Fpl 35A, B, C och D och då även som styrdatamottagare i Fpl 35B och D.

Fr-14 ingick även i Fpl 32B och C som reservstation

Antal stationer som anskaffades var c:a 440 st.

Konstruktion

Flygradiostation Fr-14 bestod av mottagare, sändare och kraftenhet och var en blandad rör – och transistorstation

 

Sändar- och mottagarenheterna är små kompakta, kristallstyrda enheter avsedda att monteras i flygplanens instrumentpaneler. Båda enheterna hade manöverorgan för frekvensbyte vilket kunde ses som ett omständligt handhavande för flygföraren.

Radiostationens nätströmställare var placerad på sändarens frontpanel.

 

Kraftenheten är uppbyggd på en stomme av lättmetall. På stommens översida är mottagarens andra MF-förstärkare placerad samt LF och modulationstransformatorerna.

Kraftenheten kan anslutas till 27,5 V eller till 13,75 V. Enheten försörjer sändaren och mottagaren med lämpliga spänningar.

Kraftenheten placerades på en Antenn- och mikrofonomkopplingsenhet av fabrikat SRT i apparatrummet.

Funktion

I ett tidigt skede konstaterades att problem fanns med AM-modulering och smal LF-bandbredd. Därför modifierades Fr-14 LF-utgång för att passa till den frekvensskiftade signalen på 2400Hz och 4800 Hz. Modifieringen blev lyckad och resultatet blev att Fr-14 användes som huvudradio för styrdatafunktionen och Fr-13 blev huvudstation för talkommunikationen.

 

Val av huvud- (NORM) och reservstation (RES) gjordes på Fr-14 Manöverenhet.

Prestanda

  • Frekvensområde  118,0 – 126,9 MHz (Sändaren)
                                    108,0-   126,9 MHZ (Mottagaren)
  • Kanalavstånd 100 kHz
  • Moduleringstyp AM /Telefoni
  • Uteffekt 3 W

 

Vikt totalt c:a 6 kg

Underhåll

Underhållet utfördes av förband på A-nivå med hjälp av Teletestbil 35 (Servicebil 405).

Provningsenhet FR med Testsändare för styrdata användes därvid för kontroll av Fr-13, Fr-14 Sändare och Mottagare, Manöverenhet 2 Fr-21 och kontroll av FD10 alt FD11 och Signalanalysatorn.
 

På förbandets flygverkstad (avd 6) användes Provbänk FR/FD för prestandamätning och felsökning av respektive utbytesenhet varvid felaktig modul/komponent kunde bytas.

 

Centralt underhåll utfördes av central verkstad CVA i Arboga.

 

Sammanställt av Lars V Larsson

Senast uppdaterad 2016-02-14

Källor:

FV beskrivning Fr-14 ur AEF digitala arkiv   (pdf 1 MB)

FHT Svenska flygvapnets Styrdatasystem    (pdf 9 MB)