Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 


FLYGRADIOSTATION Fr-13

M3955-013010

 

 


Sändar-mottagarenhet Fr-13 utan kåpor

ALLMÄNT

Flygradiostation Fr-13 togs fram för flygplan 35 och användes som huvudradiostation i versionerna A, B, C och D.

Fr-13 utgjordes av en sändar/mottagarenhet och en manöverapparat Fr-13, Dessutom utvecklades en manöverapparat för lärare i Fpl 35C. Se bilder.

Radiostationen utvecklades och tillverkades av AGA.i ett antal av c:a 310 st. under 1959-1965

 Manöverapparat Fr-13

 

 

l
 Manöverapparat lärare
 Förväljarinsats (Spaden)

 

 


Provutrustning

 

Konstruktion

Grundkonstruktionen är som Fr-12 med följande ändringar:

 • Kraftmatning 3x200 V 400 Hz. (Huvudströmförsörjning i fpl35)
 • Samtliga LF-kretsar är försedda med kiseltransistorer
 • Frekvensinställningsmekanismen gjordes lättare
 • En LF-utgång för ev styrdata infördes

Manövrering

En ny manöverapparat utvecklades med följande funktioner:

 • Till/Från-strömbrytare
 • Normal/Reserv-omkopplare
 • Volymkontroll för flygförarens hörtelefon
 • Sändning Tråd
 • Rund/Rikt. (Antennomkoppling)
 • Kanalval. 24 förvalda kanaler kan väljas med en kanalomkopplare. Kanalerna förprogrammeras på en utbytbar "spade", som stoppas in på manöverapparatens frontpanel

Manöverapparaten för lärare i Fpl 35C hade följande funktioner.

 • Omkopplare för kommunikation med framsits
 • Trådsändningsknapp
 • Sändningsknapp
 • Volymkontroll för baksits

Prestanda

 • Frekvensområde 103-147,05 Mhz.
 • 50 kHz kanaldelning.
 • Vikter enl  FR-12(c:a)
 • Modulationstyp TAL/AM
 • Uteffekt 5 W

Underhåll

Underhållet utfördes av förband på A-nivå med hjälp av Teletestbil 35 (Servicebil 405).

Provningsenhet FR med Testsändare för styrdata användes därvid för kontroll av Fr-13, Fr14 Sändare och Mottagare, Manöverenhet2 Fr-21 och kontroll av FD10, alt FD11 och Signalanalysatorn (REF FHT Flygvapnets Styrdatasystem).

 

På förbandets flygvst (avd 6) användes Provbänk FR/FD för prestandamätning  och felsökning av resp utbytesenhet varvid felaktig modul/komponent kunde bytas.

 

Centralt underhåll utfördes av cv/CVA i Arboga.

Källor:
FV Beskrivning Fr-13
Civing Ingemar Pellbäck fd Utvecklingschef på AGA, BAAB och Celsius Aerotronics

Sammanställt av Lars V Larsson AEF
Senast uppdaterad 2017-12-11

Läs Mer:
FV Beskrivning Utgåva 2 1971 (Del av)